Reklama

Park Duchacki
Wiadomości Podgórze
Napisz do nas!
Coś ciekawego dzieje się w Twojej dzielnicy?

Poinformuj nas, prześlij zdjęcia: wiadomości.krakow@wp.pl

Zakończyły się konsultacje społeczne, w których zapytano mieszkańców o opinię na temat budowy linii tramwajowej do osiedla Rżąka. Jeden z wariantów przewiduje budowę pętli już za autostradową obwodnicą Krakowa, co pozwoliłoby w przyszłości na wydłużenie torowiska do Wieliczki.

Co pewien czas powracają pomysły budowy w Krakowie metra, ale kolejne analizy wskazują, że byłaby to bardzo droga inwestycja, zarówno na etapie budowy, jak i późniejszego utrzymania. Dlatego nieustannie rozbudowywana jest sieć tramwajowa, by tym środkiem komunikacji można było dotrzeć z obrzeży miasta do centrum. W przyjętych przez miasto założeniach pętle tramwajowe mają być węzłami przesiadkowymi, na których będą kończyły się trasy podmiejskich linii autobusowych, a kierowcy zostawią swoje samochody na parkingach P&R. Przykłady pętli Czerwone Maki czy Mały Płaszów pokazują, że takie rozwiązania sprawdzają się w praktyce.

Z myślą o mieszkańcach i pacjentach

Trwa budowa trasy tramwajowej do Górki Narodowej, w planach jest przedłużenie istniejących linii do osiedla Azory (od pętli Krowodrza Górka) oraz w kierunku Przegorzał (z Salwatora), a także budowa łącznika między Nowym Kleparzem a Placem Inwalidów.
Przygotowywana jest również koncepcja trasy do osiedla Rżąka, która ma zapewnić jego mieszkańcom oraz osobom z południowej części Bieżanowa niezawodny i szybki środek transportu. Równie istotnym celem rozważanej inwestycji jest poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego oraz nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego, a także zatrzymanie części ruchu wjazdowego od wschodniej strony. Podpisana w lutym 2021 r. z firmą Sweco Polska umowa na opracowanie wielowariantowej koncepcji wspomnianej linii tramwajowej opiewa na blisko 1 mln zł.
Konsultacje na temat 6 przygotowanych rozwiązań były prowadzone przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa we współpracy z firmą Sweco Polska Sp. z o.o. oraz Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia UMK. Podczas spotkań z mieszkańcami przedstawiono przygotowane warianty, odpowiadano na pytania, wyjaśniano wątpliwości. Swoje uwagi i sugestie można też było zgłaszać na specjalnym formularzu dostępnym na stronie Obywatelski.Krakow.pl oraz w trakcie rozmów telefonicznych z przedstawicielami wspomnianych podmiotów.

Kilka propozycji

Wszystkie propozycje zakładają, że nowa linia tramwajowa rozpocznie się u zbiegu ulic Teligi, Kostaneckiego i Wielickiej skąd pobiegnie tą ostatnią na wschód. Różnice sprowadzają się do sposobu pokonania tego newralgicznego skrzyżowania oraz miejsca, gdzie zostanie usytuowana pętla tramwajowa oraz towarzyszące jej przystanki autobusowe i parking P&R.
Najprostszy pomysł to wyprowadzenie torów nieco przed skrzyżowaniem na obecny pas zieleni między jezdniami i poprowadzenie ich na wprost. Inny wariant przewiduje wprowadzenie tramwaju do tunelu, z którego wyjechałby dopiero na ul. Teligi lub Wielickiej. W jeszcze innym proponowane jest poprowadzenie w tunelu ruchu samochodowego w relacji wschód – zachód, natomiast na powierzchni byłoby rondo (propozycja podobna do rozwiązania istniejącego na Rondzie Grunwaldzkim). W tym miejscu rozważania sprowadzają się głównie do wyboru wariantu, który zapewni najlepszą przepustowość skrzyżowania, będzie akceptowalny przez okolicznych mieszkańców.
Znacznie większe znaczenie ma decyzja dotycząca wyboru miejsca lokalizacji pętli tramwajowej. Propozycje są trzy: na tyłach Szpitala Uniwersyteckiego, na os. Rżąka przy ul. Czerwiakowskiego lub za autostradową obwodnicą Krakowa.
Pierwsza z nich z pewnością ułatwiłaby dostęp do szpitala, ale nic ponadto. Druga opcja przyniosłaby największe korzyści mieszkańcom os. Rżąka i południowych krańców Bieżanowa, którzy zyskaliby szybki dojazd do centrum. Bardzo ciekawie wygląda trzecia propozycja, która pozwoliłaby obsłużyć komunikacyjnie nie tylko os. Rżąka, ale i okolice ul. Mała Góra oraz obiekty handlowo-usługowe za obwodnicą miasta. W tym rozwiązaniu wjazdowy ruch samochodowy mógłby być zatrzymany na samych obrzeżach miasta, można by pomyśleć o dodatkowych miejscach parkingowych dla mieszkańców os. Rżąka.

Piesi i rowerzyści też są ważni

Spotkania zespołu projektowego z różnymi środowiskami oraz audyt rowerowy wskazały, że niezmiernie ważne jest bezkolizyjne poprowadzenie ruchu pieszego i rowerowego w obrębie wspomnianego skrzyżowania. Zwracano też uwagę na konieczność ograniczenia wycinki drzew (w tym celu dopuszczalne jest punktowe zawężenie lub rozdział ciągów pieszych), zastosowanie na przystankach i przy przejściach dla pieszych elementów ułatwiających poruszanie się osobom z wadami wzroku oraz zachowanie ciągłości nawierzchni na trasach rowerowych. Wśród postulatów są też zadaszone stojaki rowerowe przy pętli tramwajowej i takie rozmieszczenie elementów tego typu przy przystankach, by nie kolidowały w żaden sposób z ruchem pieszych.
Dodajmy, że w wymaganiach przetargowych była również mowa, by przygotowane rozwiązania umożliwiały w przyszłości przedłużenie torowiska w kierunku Wieliczki. Jak wspomnieliśmy, jedna z opracowanych propozycji sięga do granic Krakowa. Może warto przymierzyć się właśnie do niej, by udogodnieniami związanymi z szybkim tramwajem objętych zostało jak najwięcej obszarów.
To, który z wariantów i kiedy zostanie zrealizowany, będzie w dużej mierze zależało od możliwości finansowych Gminy Kraków, szans na pozyskanie na tę inwestycję środków z innych źródeł, np. funduszy unijnych.

Krzysztof Duliński
Wizualizacje z materiałów
serwisu Obywatelski.Kraków.pl

Share Button