Reklama

miesięcznik lokalny

WIADOMOŚCI

Bieżanów, Bieżanów Nowy, Kozłówek, Kurdwanów, Łagiewniki, os. Cegielniana, Piaski Nowe, Piaski Wielkie, Prokocim, Prokocim Nowy, Rżąka, Swoszowice, Wola Duchacka Wschód
i Zachód.

Park Duchacki

Park Rzeczny Drwinki

„W” na FACEBOOKU

Napisz do nas!

Coś ciekawego dzieje się w Twojej dzielnicy?

Poinformuj nas, prześlij zdjęcia: wiadomości.krakow@wp.pl

„Jak uratowano Wilgę” – tak pisaliśmy w maju 2012 r.: „17 listopada 2011 r. została podpisana umowa w sprawie zamiany działek między Gminą Kraków i właścicielem terenu nad rzeką Wilgą. Oznaczało to uratowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Wilgi przed intensywną zabudową wysokimi blokami”. Czytaj dalej

Wywodzi się z popularnej we Francji i Włoszech gry w bule. Dedykowana osobom niepełnosprawnym ruchowo, jednak swoich sił może spróbować w niej każdy. Przedstawiamy boccię – dyscyplinę paraolimpijską, którą trenują także uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 przy ul. Dobczyckiej. Czytaj dalej

Historia rodziny Czeczów de Lindenwald to świadectwo umiłowania Polski, nie tylko działalnością publiczną rodziny  Hermana (majątek  w Kozach) jak i Karola,  Bieżanowianina, ale i daniną krwi ich potomków. Czytaj dalej

SMOGOWE PYTANIA. Dawno temu uczestniczyłem jako radny w spotkaniu nt. krakowskich zanieczyszczeń powietrza, zorganizowanym w „Krzysztoforach” przez Wydział Kształtowania Środowiska UMK, zanim jeszcze podjęto antysmogowe uchwały. Prowadził je prof. Marian Mazur z AGH, powołany na szefa zespołu ekspertów krakowskich uczelni przy prezydencie Krakowa. Wysłuchałem z uwagą bardzo ciekawych opinii fachowców z AGH, UJ, PK, UE i AR, liczyłem na to, że otrzymam od organizatora jakieś merytoryczne wnioski i zalecenia końcowe, podałem moje adresy, ale niczego nie dostałem. Pamiętam, że podano źródła zanieczyszczeń, na które składają się: zanieczyszczenia z palenisk domowych, komunikacyjne, przemysłowe i napływowe. Jeśli chodzi o te pierwsze, to rozmawiano m.in. o elektrofiltrach, a także o tzw. „błękitnym węglu”, który testowano w Swoszowicach (test przeszedł pozytywnie, potrzebna byłaby dopłata do zakupu tego węgla dla mieszkańców). Przy manipulacji polegającej na traktowaniu węgla i drewna tak samo jak odpadów, byłoby to jedno z rozwiązań. Od 1 września br. obowiązuje w Krakowie całkowity zakaz palenia węglem i drewnem. W kampanii reklamowej nazywa się piece „nielegalnymi” (w domyśle ich posiadaczy „przestępcami”). Prym w tej kampanii wiedzie wicemarszałek małopolski Tomasz Urynowicz. Rozpoczęto restrykcyjne działania antysmogowe na mieszkańcach. A jakie (czy równie opresyjne) działania podjęto wobec pozostałych źródeł zanieczyszczeń krakowskiego powietrza? Czy są już  efekty poprawy jakości powietrza? Czytaj dalej

Trwają konsultacje na temat zagospodarowania obszaru dawnego obozu koncentracyjnego Plaszow, leżącego między ulicami Kamieńskiego i Jerozolimską. Strona społeczna pochwala dążenie do jego godnego upamiętnienia, ale nie chce nowych inwestycji, drastycznego zwiększenia ruchu turystycznego. Urzędnicy zapewniają, że wzniesienie Memoriału i powstanie parkingu nie wpłynie na zbytnią komercjalizację terenu. Czytaj dalej

Pod patronatem medialnym „Wiadomości”

Stowarzyszenie PODGORZE.PL zaprasza w dniach 27-29 września na wielkie zwiedzanie Podgórza. To już XVIII Podgórskie Dni Otwartych Drzwi! Czytaj dalej

Trzy Grosze

NIGDY WIĘCEJ WOJNY! 80 lat temu 1 września rozpoczął się I akt IV rozbioru Polski. Niemieccy nazistowscy barbarzyńcy podpalili świat, 17 dni później wsparła ich sowiecka dzicz spod czerwonej gwiazdy. Trudno o tym pisać bez emocji. Oba ludobójcze, państwowe totalitaryzmy dokonały zbrodni na cywilizacji europejskiej. Nie ma polskiej rodziny, która nie poniosłaby ofiar. Padają ważne słowa o przepraszaniu. Nie ma ich ze strony Rosji ani USA i Wlk. Brytanii. Dwaj nasi zachodni alianci niestety mają swój udział w tym, że Polska wyszła z wojny okrojona i okaleczona. Naszą niepodległość musimy strzec na każdym kroku. Tak nam dopomóż Bóg! Czytaj dalej