Reklama

miesięcznik lokalny

WIADOMOŚCI

Bieżanów, Bieżanów Nowy, Kozłówek, Kurdwanów, Łagiewniki, os. Cegielniana, Piaski Nowe, Piaski Wielkie, Prokocim, Prokocim Nowy, Rżąka, Swoszowice, Wola Duchacka Wschód
i Zachód.

Park Duchacki

„W” na FACEBOOKU

Napisz do nas!

Coś ciekawego dzieje się w Twojej dzielnicy?

Poinformuj nas, prześlij zdjęcia: wiadomości.krakow@wp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozmowy, smsy, gry, a także Facebook, Twitter, Instagram – to tylko niektóre ze sposobów wykorzystania telefonów komórkowych. Problem zaczyna się, kiedy „komórka” przestaje być narzędziem ułatwiającym życie, a zaczyna być elementem, bez którego nie potrafimy sobie tego życia wyobrazić.
Czytaj dalej

 

 

 

 

 

 

 

–  Z tym, że u Moniki jest coś nie tak, zauważyłam bardzo wcześnie. Zachowywała się inaczej niż nasz pierwszy syn Krzysztof. Łatwo się przeziębiała. Najbardziej niepokojącym sygnałem było to, że co dwa tygodnie musiałam kupować nową czapkę, bo poprzednia stawała się za mała – mówi Agnieszka Ziętarska, mama Moniki. Czytaj dalej

POLITYKA SMOGU. (Uwaga; tekst niepoprawny politycznie)… Wstyd, wstyd, wstyd (shame, Scham, стыд), swąd na każdym kroku – żyć się w tym kraju nie da. Polski smród wciska się wszędzie, jest go coraz więcej. Nie ma czym oddychać, umierają dzieci, matki, chorzy i starzy – wołamy ratunku! Niech nam z pomocą przyjdzie gaz z importu, w nim nadzieja… Polityka smogu skierowana jest wprost we właścicieli domów, którzy mają likwidować paleniska i wprowadzać termoizolację. KAS-y, PAS-y itp. już uzbroiły urzędy w listy firm, oferujących swoje antysmogowe usługi. Tak właściwie, to powinienem zatytułować ten felieton „Obwiniam władze województwa i miasto Kraków”. O m.in.: 1. Brak rzetelnej i pełnej informacji o źródłach i przyczynach zanieczyszczeń powietrza. 2. Poddanie się jednej narracji, stymulowanej szeroko zakrojoną kampanią, co prowadzi do propagandy i manipulacji, także przy podejmowaniu decyzji administracyjnych. 3. Nieudostępnianie danych dotyczących zanieczyszczeń przemysłowych, tworzących wysoką emisję, co nosi znamiona wybiórczej ochrony sprawców zanieczyszczeń. 4. Pomieszanie informacji, gdzie toksyczne spalanie śmieci i odpadów węglowych przepisano na zakaz palenia węglem, a nawet drewnem. 5. Nieuwzględnienie danych o możliwości wykorzystania elektrofiltrów na paleniska węglowe. 6. Brak działań na rzecz obniżenia cen gazu. 7. Brak podjęcia działań systemowych na rzecz uzdatniania węgla pn. błękitny węgiel. 8. Brak kompleksowych działań na rzecz intensywnej rozbudowy sieci MPEC, szczególnie w obrębach zabudowy jednorodzinnej, brak skutecznych starań o pozyskanie środków rządowych i unijnych w tym zakresie. 9. Skomasowaną, intensywną zabudowę korytarzy przewietrzających miasto, które naturalnie przebiegają wzdłuż cieków wodnych. (Uważam, że miasto w ramach walki ze smogiem powinno bronić mieszkańców przed zabudową nawet na drodze sądowej. Tymczasem prowadzi się politykę zagęszczania zabudowy, aby „oszczędzić na infrastrukturze”, ale efektem są wymierne korzyści dla inwestorów). 10. Kunktatorstwo przy procedowaniu i uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
11. Pozoranctwo przy prowadzeniu konsultacji społecznych, których efektem jest z góry założony plan pod pretekstem przestrzegania zaleceń i procedur. 12. Niewykorzystanie potencjału krakowskich uczelni i placówek naukowych, lecz oddanie sprawy w ręce lobbystów i polityków. Smród bije z tego smogu! Czytaj dalej

Pod patronatem medialnym „Wiadomości”

 

Początki wyglądały niepozornie, aczkolwiek, dzięki współpracy kilku środowisk, szybko nabrały tempa. Wszystko zaczęło się w 2002 r. w Domu Historii Podgórza, który mieścił się przy ul. Limanowskiego 13. Na 60 m kw. odradzała się opowieść o Królewskim Mieście Podgórzu, nazywanym kiedyś „małą Ameryką”, które 4 lipca 1915 r. połączyło się z Krakowem. A powstało chwilę wcześniej, w 1784 r., za sprawą cesarza Józefa II Habsburga. Po 1915 r. Kraków zyskał „miasto w mieście”, samodzielne, rozwinięte, zamożne. Jaka jest nasza wiedza na ten temat? Czytaj dalej

Początek prac

15 lutego Zarząd Zielni Miejskiej poinformował, że „w dniu dzisiejszym rozpoczynamy prace przy realizacji zadania pn. zagospodarowanie Parku Duchackiego. Zgodnie z decyzją Miejskiego Konserwatora Zabytków, zostaną usunięte drzewa głównie z powodu złego staniu fitosanitarnego. Prace te poprzedziły szerokie konsultacje z mieszkańcami oraz organizacjami ekologicznymi. Efektem spotkań jest ograniczenie ilości usuwanych drzew, pozostawienie niektórych zamierających oraz martwego już drewna, co na pewno przyczyni się do wzrostu bioróżnorodności w parku, a także przesadzenie prawie 30 kw. krzewów. Prace budowlane rozpoczną się w drugiej połowie roku, jednak zabiegi wykonujemy już teraz, ze względu na nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, która mówi o zagrożeniu dla zdrowia i życia ludzkiego. Prace zostaną zakończone przed okresem lęgowym ptaków. Prosimy o wyrozumiałość”. Czytaj dalej

Rozmowa z AGNIESZKĄ MĘDREK, prezes Stowarzyszenia Drwinka

Czytaj dalej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMAN BOBICKI jest właścicielem zakładu ślusarsko-kowalskiego, znanym nie tylko na terenie Piasków Wielkich. Od 15 lat zajmuje się odnową zabytków, a szczególnie obiektów Krakowa. Za tę działalność,
26 marca br. otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. Poza tym wyjątkowo aktywnie włącza się w życie społeczności lokalnej: pełni funkcję wiceprezesa w Zarządzie klubu piłkarskiego „Orzeł”, przewodniczy Komitetowi Organizacyjnemu Uroczystości 75-lecia Parafii w Piaskach Wielkich.

 

Czytaj dalej