Reklama

miesięcznik lokalny
WIADOMOŚCI

Bieżanów, Bieżanów Nowy, Kozłówek, Kurdwanów, Łagiewniki, os. Cegielniana, Piaski Nowe, Piaski Wielkie, Prokocim, Prokocim Nowy, Rżąka, Swoszowice, Wola Duchacka Wschód
i Zachód.
Park Duchacki
Park Rzeczny Drwinki
„W” na FACEBOOKU
Napisz do nas!
Coś ciekawego dzieje się w Twojej dzielnicy?

Poinformuj nas, prześlij zdjęcia: wiadomości.krakow@wp.pl

Z pozoru na budowie nowej siedziby szpitala uniwersyteckiego w Prokocimiu niewiele się dzieje. To zupełnie mylne wrażenie, gdyż prace toczą się w środku. Trwa montaż całej niezbędnej infrastruktury, wyposażane są poszczególne pomieszczenia. Coraz lepiej widać, jak placówka będzie się prezentowała, jak dobre warunki leczenia zapewni personelowi medycznemu i pacjentom. Wszystko ma być gotowe na ich przyjęcie w II połowie listopada 2019 r.

Od prehistorii do współczesności

Trudno w to uwierzyć, ale wspólna decyzja władz ówczesnej Akademii Medycznej i gospodarzy Krakowa o budowie kampusu medycznego w dzielnicy Prokocim zapadła w… 1959 r.! Wkrótce powstał Uniwersytecki Szpital Dziecięcy. W latach 80. ub. wieku wybudowano w Prokocimiu domy studenckie i Bibliotekę Medyczną, a pod koniec XX w. do nowej siedziby przy ul. Medycznej przeniesiono cały Wydział Farmaceutyczny.

W 2006 r. Ministerstwo Zdrowia zatwierdziło program inwestycyjny budowy nowego szpitala w Prokocimiu i wprowadziło go do wieloletniego planu inwestycyjnego budżetu państwa. Rozpoczęły się wykupy gruntów, starania o finansowanie, doprecyzowywanie kwestii projektowych, pokonywanie protestów ekologów sprzeciwiających się wycince drzew. W końcu w kwietniu 2015 r. uroczyście wmurowano kamień węgielny pod nową inwestycję.

W kolejnym roku z ziemi wyłoniły się konstrukcje niemal wszystkich budynków. Pierwszym obiektem przyszłego kompleksu szpitalnego gotowym w stanie surowym był… parking wielopoziomowy. Na jego piętrach i na terenie placówki znajdzie się 1265 miejsc parkingowych! Szpital w Prokocimiu będzie pierwszą w Polsce placówką medyczną z tak dużą liczbą miejsc parkingowych, porównywalną z galeriami handlowymi.

Kolejne prace postępowały rytmicznie, zgodnie harmonogramem i od kilku miesięcy większość z nich toczy się już we wnętrzu. Gotowe są też drogi wewnętrzne. Trwają prace wykończeniowe przy wewnętrznych patio i zagospodarowaniu terenu wokół szpitala.

Ogromna inwestycja

Wszystkie prace budowlane mają się zakończyć do 31 maja 2019 r. Potem będzie czas na wyposażenie placówki w niezbędny sprzęt, szkolenie personelu. Szpital będzie nie tylko jedną z najnowocześniejszych placówek medycznych w Polsce, ale i jedną z najbardziej „komfortowych” – zarówno dla pacjentów, jak i całego personelu oraz studentów Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwsi pacjenci powinni zostać przyjęci w nowej placówce w II połowie listopada br.

Całość kompleksu obejmuje kilka budynków, w których znajdą się oddziały łóżkowe, blok operacyjny, szpitalny oddział ratunkowy, pomieszczenia diagnostyczno-zabiegowe, centralna sterylizatornia, pomieszczenia administracyjno-dydaktyczne. W osobnych obiektach będą oddział zakaźny, kuchnia, pralnia i kotłownia. Dla obrazu całości trzeba jeszcze wspomnieć o zbiorniku wód opadowych i zbiorniku awaryjnym oraz lądowisku dla helikopterów.

Do dyspozycji studentów i wykładowców Collegium Medicum UJ będzie zaplecze dydaktyczne (m.in. duża aula i dwie mniejsze sale wykładowe). Baza lecznicza pozwoli na prowadzenie wieloprofilowych badań klinicznych, które z pewnością pomogą studentom w zdobyciu wiedzy i umiejętności, które przydadzą się im w praktyce medycznej.

Dla tych, którzy z różnych powodów odwiedzą Szpital Uniwersytecki w Prokocimiu przygotowano ponad 1250 miejsc parkingowych. Korzystanie z nich będzie odpłatne. Należność będzie pobierał system elektroniczny.

Właśnie trwają ostatnie prace nad harmonogramem przenosin poszczególnych oddziałów i przychodni specjalistycznych do nowej siedziby. Trudno jeszcze określić jak długa będzie przerwa w funkcjonowaniu oddziałów. W przypadku przychodni nie powinno to być dłużej niż jeden dzień.

Jak dotrzeć do szpitala?

Powstanie tak wielkiego kompleksu, do którego codziennie będą zmierzać tysiące osób, to duże wyzwania komunikacyjne – trzeba zapewnić dojazd do niego samochodami prywatnymi oraz komunikacją zbiorową i to w taki sposób, by ruch generowany przez te pojazdy w żaden sposób nie utrudniał dojazdu do szpitala karetek pogotowia.

W związku z tym planowana jest rozbudowa ulic Kostaneckiego i Jakubowskiego. Prace mają się rozpocząć w 2019 r. Kolejnym etapem będzie zapewnienie sprawnego dojazdu do szpitala od strony południowej. Planowana jest budowa nowej ulicy Słona Woda, która pobiegnie w kierunku ul. Kosocickiej. Do czasu jej powstania szybkie dotarcie do placówki z terenu Dzielnicy X i leżących dalej na południe gmin, będzie nie lada wyzwaniem.

Zarząd Transportu Publicznego przewiduje uruchomienie nowej linii autobusowej, która kursowałaby z częstotliwości minimum co 15 minut między dworcem autobusowym u zbiegu ulic Powstańców Śląskich i Wielickiej a terenem szpitala. Ostateczne decyzje w tej sprawie mają zapaść pod koniec br.

Trzeba mieć nadzieję, że działania Gminy Kraków dotyczące obsługi komunikacyjnej kompleksu szpitalnego zbiegną się w czasie z udostępnieniem go pacjentom. Trudno sobie bowiem wyobrazić kilkusetmetrowe wędrówki osób chorych czy w podeszłym wieku od przystanków komunikacji miejskiej przy ul. Wielickiej do położonego na wzniesieniu Szpitala Uniwersyteckiego.

Przyszłość terenów przy ul. Kopernika

Kiedy tylko stało się jasne, że szpital w Prokocimiu powstanie i zostaną do niego przeniesione oddziały z kompleksu między ulicami Grzegórzecką i Kopernika, rozgorzała dyskusja, jak zagospodarować ten szalenie atrakcyjny teren leżący w samym centrum miasta. Jednym z jej elementów jest opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego „Wesoła – rejon ul. Kopernika”, który obejmie właśnie tereny obecnie zajmowane przez Szpital Uniwersytecki. Zgodnie z założeniami, ma to być teren z budynkami realizującymi funkcje usługowe (np. handel, biura, administracja, szkolnictwo i oświata, opieka zdrowotna, obiekty sportu i turystyki, usługi sakralne), które będzie otaczała zieleń i parkingi.

Dokument znajduje się na etapie przygotowania projektu, który zostanie przedstawiony do opiniowania i uzgodnień wszystkim instytucjom, które muszą się wypowiedzieć na jego temat zgodnie z wymogami przepisów. Najnowsza wersja uwzględni sugestie i uwagi mieszkańców, którzy zapoznali się z projektem przedstawionym we wrześniu 2018 r.

Uchwalenie ostatecznej wersji planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru planowane jest na IV kw. 2019 r.

Krzysztof Duliński

 

 

Share Button