Reklama

miesięcznik lokalny
WIADOMOŚCI

Bieżanów, Bieżanów Nowy, Kozłówek, Kurdwanów, Łagiewniki, os. Cegielniana, Piaski Nowe, Piaski Wielkie, Prokocim, Prokocim Nowy, Rżąka, Swoszowice, Wola Duchacka Wschód
i Zachód.
Park Duchacki
Park Rzeczny Drwinki
„W” na FACEBOOKU
Napisz do nas!
Coś ciekawego dzieje się w Twojej dzielnicy?

Poinformuj nas, prześlij zdjęcia: wiadomości.krakow@wp.pl

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt i roślin, środowiska naturalnego oraz walorów krajobrazowych. Propagujemy proekologiczne zachowania, rozwiązania i technologie. Przeciwdziałamy zachowaniom, procesom i inwestycjom, mogącym pogorszyć stan środowiska naturalnego. Chronimy obiekty i zespoły cenne pod względem przyrodniczym, kulturowym czy krajobrazowym. Również popularyzujemy wiedzę o środowisku i jego ochronie. Z przyjemnością współpracujemy z Mieszkańcami w licznych akcjach społecznych.

Ważniejsze projekty zrealizowane przez nas, to m.in.:

  • Dzięki naszym staraniom powstały dwa plany zagospodarowania przestrzennego chroniące cenny przyrodniczo teren Parku Rzecznego Drwinka: mpzp Drwinka-Podedworze oraz mpzp Drwinka-Bochenka.
  • Wraz z Zarządem Zieleni Miejskiej realizujemy nasz projekt OGRÓD SENSORYCZNY „SYNESTEZJA” na rogu ulic Bochenka i Łużyckiej. Działka, na której jest realizowany ogród, wspólnym działaniem radnych miasta i radnych dzielnicy XI została przez nas obroniona przed zabudową.
  • Załatwienie tablic informacyjnych do Parku Drwinka, ławek i koszy na śmieci. W najbliższym czasie wysiejemy w parku ŁĄKĘ KWIETNĄ.
  • Założyliśmy społeczny ogród w Parku Rzecznym Drwinka. Nasz ogród zajął II miejsce w konkursie Dzielnicy XI „Ogrody Podgórza Duchackiego”.
  • Założyliśmy ponad 30 budek lęgowych w Parku Rzecznym Drwinka oraz ptasią stołówkę w łęgu Drwinki.
  • Organizujemy akcje sprzątania Parku Rzecznego Drwinka, przyczyniając się w ten sposób do ochrony środowiska naturalnego Drwinki.
  • Organizujemy „lekcje w naturze”, konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży, eko-czytanie w parku, przyczyniając się w ten sposób do zwiększenia ekologicznej świadomości Mieszkańców.
  • Został również zrealizowany nasz wniosek do ZIKiTu o modernizację ul. Bochenka obejmującą:  zaprojektowanie i wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania  Bochenka i Podedworze, zaprojektowanie i wykonanie zatok parkingowych oraz chodników od ul. Podedworze do ul. Szpakowej.
  • Zgodnie z naszym wnioskiem działka przy ul. Bochenka wzdłuż chodnika została obsadzona przez ZZM roślinami.
  • Nasze akcje „Pomóż ptakom przetrwać zimę” oraz „Pełna miska dla urwiska” cieszą się ogromnym powodzeniem u Mieszkańców, za co bardzo wszystkim dziękujemy.

Najbliższa większa planowana przez nas akcja to „POWITANIE WIOSNY” w Parku Drwinka, dnia 21.III, środa, w godz. 10 – 12, na które serdecznie Państwa zapraszamy.

Kontakt:
prezes Stowarzyszenia Drwinka
Agnieszka Mędrek, kom. 606 839 442

Share Button