Reklama

miesięcznik lokalny
WIADOMOŚCI

Bieżanów, Bieżanów Nowy, Kozłówek, Kurdwanów, Łagiewniki, os. Cegielniana, Piaski Nowe, Piaski Wielkie, Prokocim, Prokocim Nowy, Rżąka, Swoszowice, Wola Duchacka Wschód
i Zachód.
Park Duchacki
Park Rzeczny Drwinki
„W” na FACEBOOKU
Napisz do nas!
Coś ciekawego dzieje się w Twojej dzielnicy?

Poinformuj nas, prześlij zdjęcia: wiadomości.krakow@wp.pl

 

 

 

 

Na co dzień niemal nie zauważamy ich istnienia, traktujemy je jako zwykły element krajobrazu. Ich znaczenie doceniamy, gdy chcemy odpocząć, zrelaksować się, uciec od wielkomiejskiego ruchu. Sprawdziliśmy, jakie działania związane z podgórskimi parkami planuje Zarząd Zieleni Miejskiej.

Podgórze to w dużej mierze typowe wielkomiejskie osiedla mieszkaniowe. Na szczęście udało się wśród nich zachować wiele terenów zielonych. Zarówno tych dużych, tworzących parki, jak i niewielkich, stanowiących lokalne oazy zieleni. Zwłaszcza te drugie są w ostatnich latach mocno doceniane i rodzi się coraz więcej inicjatyw zmierzających do ich zagospodarowania w atrakcyjny dla młodszych i starszych sposób. Dobrym przykładem jest tu ogród sensoryczny u zbiegu ulic Bochenka i Łużyckiej , który powstał, by stymulować wszystkie zmysły.

Innym przykładem, na mniejszą skalę, jest także skwer na skrzyżowaniu ulic Łużyckiej i Witosa jako element Ogrodów Krakowian.

Te niewielkie strefy zieleni, choć cenne, nie zastąpią dużych parków.

Warto wiedzieć, że w związku podjęciem przez Radę Miasta Krakowa uchwały o przystąpieniu do sporządzania nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa oraz planami rozwoju i tworzenia spójnego systemu zieleni miejskiej w południowo-wschodniej części miasta w formie utworzenia „Zielonego pierścienia Podgórza ze Słoną Wodą” (ma on obejmować m.in. Park Rzeczny Drwinki, Park Jerzmanowskich, Park Lilli Wenedy, Park Aleksandry, Park Rżąka oraz rejon ulicy Słona Woda) – Zarząd Zieleni Miejskiej złożył wniosek do Studium o poszerzenie terenów zieleni urządzonej w zakresie wyznaczonego obecnie w dokumencie terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Park Aleksandry

Położony w pobliżu ul. Jerzmanowskiego Park Aleksandry ma być w przyszłości częścią tzw. Plant Podgórskich, zielonego obszaru łączącego Bieżanów, Prokocim i Rżąkę. Krokiem do tego jest przejęcie przez Miasto Kraków ponad 4 ha jesienią ub.r. Pozyskane działki są obszarem niezwykle atrakcyjnym pod względem przyrodniczo-krajobrazowym. Znajdują się tam cenne siedliska licznych gatunków roślin i zwierząt, w tym wielu rzadkich gatunków ptaków. Co ważne, w 2017 r. dla tego terenu został ogłoszony i rozstrzygnięty konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania.

Jest więc szansa, że małymi krokami powstanie park z prawdziwego zdarzenia. Na ten rok przewidziano przygotowanie projektu remontu alejek i modernizacji mostków oraz rozpoczęcie prac budowlanych.

Park Bednarskiego

Najstarszy, ponad stuletni, podgórski park w centrum Starego Podgórza. Przygotowania do jego rewitalizacji trwają wiele lat. Przedstawiano różne koncepcje, rzucano pomysły nie przystające do tradycji tego miejsca. Gdyby nie modernizacja placu zabaw, dokonana przed kilku laty, park byłby smutnym, pustym miejscem.

Według najnowszych planów, rewitalizacja ma objąć odbudowę Domku Ogrodnika, budowę: altany, siłowni na wolnym powietrzu, placu zabaw, powstanie małej architektury, uporządkowanie zieleni i modernizację alejek.

Aktualnie Zarząd Zieleni Miejskiej podaje, że prace mają się zakończyć w 2022 r.

 

Park Duchacki

Po wielu latach starań licznej rzeszy społeczników, udało się doprowadzić do wykupienia terenu Parku Duchackiego od prywatnego właściciela. Przyszedł czas na uporządkowanie i zagospodarowanie terenu. O ile z usunięciem zanieczyszczeń od strony ul. Malborskiej Zarząd Zieleni Miejskiej poradził sobie dość sprawnie, o tyle dalsze działania utknęły w miejscu. Jednym z powodów jest brak konkretów, co do dalszych losów budynku dawnego dworu. Na przestrzeni lat pojawiało się bardzo wiele koncepcji jego zagospodarowania, ale każda upadała ze względu na bardzo wysokie koszty remontu. Niewykluczone, że jedynym wyjściem okaże się jego zburzenie.

W kwietniu zakończyło się przyjmowanie ofert w przetargu na wyłonienie wykonawcy, który zajmie się rewitalizacją Parku, uporządkowaniem zieleni. Zakres prac jest bardzo szeroki, wiąże się nie tylko z budową ścieżek i małej architektury, pielęgnacją zieleni i nasadzeniami zieleni w samym Parku, ale także m.in. z przebudową fragmentów okolicznych ulic, przyłączeniem sieci ciepłowniczej, modernizacją sieci energetycznej.

* * *

Jak poinformował Bogusław Kośmider, zastępca prezydenta Krakowa, żadna firma nie zgłosiła się do wykonania rewitalizacji Parku Duchackiego.

Na remont Parku Duchackiego oraz znajdujących się na jego terenie zabytkowych budynków, mieszkańcy południowych dzielnic Krakowa czekają już lata. Wcześniej na drodze do uporządkowania terenu zielonego zazwyczaj stał brak pieniędzy. Kiedy miasto przeznaczyło 23 mln zł, okazało się że nie ma chętnych firm do przeprowadzenia remontu.hulajnogi

– Spotkam się z panami prezydentami i myślę, że powrócimy do tego co wcześniej planowaliśmy – mówi w rozmowie z LoveKraków.pl Piotr Kempf, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej.

W tym roku rewitalizacja terenów zielonych. Dyrektor planuje powtórzenie przetargu, ale w zmienionej formie. Za kilka tygodni chciałby poszukać firmy, która miałaby przeprowadzić w miesiącach letnich rewitalizację terenów zielonych wokół stawów. Podkreśla, że chce oddać park jak najszybciej do dyspozycji mieszkańców.

– W międzyczasie będziemy przygotowywać się do zmiany dokumentacji. W zabytkowej wozowni chcemy przygotować miejsce pod kawiarnię i toalety – dodaje Kempf. To zadanie miałoby rozpocząć się dopiero w przyszłym roku. Teraz pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej mają wykorzystać czas na przemodelowanie projektów oraz zdobycie wszystkich pozwoleń administracyjnych.

Patryk Salamon, portal LoveKrakow, 24.04.19

 

Park Drwinki

O walce o ochronę doliny Potoku Drwinka można by napisać grube tomy. Obecnie Park Rzeczny Drwinka istnieje tylko na papierze. Społecznicy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Drwinka starają się nie dopuścić do zabudowania okolicznych terenów kolejnymi blokami, chcą uchronić źródliska potoku. Przekonują kogo mogą i jak tylko mogą, że wielkomiejska zabudowa zmieni stosunki wodne, może spowodować wyschnięcie Drwinki. Na co dzień podziwiają piękno doliny, podglądają jej mieszkańców i kilka razy w roku organizują sprzątanie terenu.

Równolegle toczą się urzędnicze procedury zmierzające do wykupu działek leżących wzdłuż potoku na terenie mającego powstać parku. Przeprowadzono liczne konsultacje z mieszkańcami na temat zagospodarowania doliny, nawiązano współpracę ze studentami Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, którzy będą zajmowali się opracowywaniem projektu na podstawie wcześniej wypracowanych ustaleń.

Na lato br. planowana jest inwentaryzacja ogólna zieleni na potrzeby projektu. Później przyjdzie czas na opracowanie dokładnego projektu zagospodarowania terenu.

Opr. (Dul), Fot. (arch. „W”)

Share Button