Reklama

miesięcznik lokalny
WIADOMOŚCI

Bieżanów, Bieżanów Nowy, Kozłówek, Kurdwanów, Łagiewniki, os. Cegielniana, Piaski Nowe, Piaski Wielkie, Prokocim, Prokocim Nowy, Rżąka, Swoszowice, Wola Duchacka Wschód
i Zachód.
Park Duchacki
Park Rzeczny Drwinki
„W” na FACEBOOKU
Napisz do nas!
Coś ciekawego dzieje się w Twojej dzielnicy?

Poinformuj nas, prześlij zdjęcia: wiadomości.krakow@wp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pod patronatem medialnym „Wiadomości”

„Do dyktanda trzeba dwojga, jeden pisze drugi ściąga. Trzeci panią zagaduje….” Po raz kolejny wybrzmiała żartobliwa piosenka śpiewana od lat na uroczystym finale Podgórskiego Dyktanda. A to zostało zorganizowane po raz 16! Główna, konkursowa część dyktanda, miała miejsce w piątek 25 maja w budynku XLIII LO (przy ul. Limanowskiego).

Do udziału w tegorocznym Dyktandzie zostali zaproszeni uczniowie klas II i III podgórskich gimnazjów oraz przedstawiciele klas VII podgórskich szkół podstawowych. Na zaproszenie odpowiedziało 11 szkół. Po zmianach, wynikających z reformy oświaty, są to następujące podstawówki: 8, 25, 26, 29, 47, 49, 65, 149, gimnazja: 34 i 75 oraz LO nr 43. Dyktando, przybliżające historię wyzwalania Podgórza i Krakowa w 1918 roku, napisało w sumie 32 uczniów. Uczestnicy rozwiązali także trudną krzyżówkę, w której głównym hasłem był rzeczownik „Niepodległość.” W latach poprzednich recenzentem tekstu Dyktanda był prof. Walery Pisarek. Po jego śmierci organizatorzy zwrócili się o ocenę kolejnego tekstu do prof. Jana Miodka, który go przeczytał, ocenił pozytywnie, a na wersji przedstawionej do zapoznania napisał: „Uczestnikom XVI Podgórskiego Dyktanda – z wielką serdecznością Jan Miodek”.

Bezpośrednio po napisaniu Dyktanda i rozwiązaniu krzyżówki prace konkursowe zostały sprawdzone przez nauczycieli polonistów ze szkół, które uczestniczyły w Dyktandzie. Po dokonaniu podsumowań komisja poinformowała, że zdobywczynią I miejsca jest Weronika Leniartek ze SP nr 49 (uczennica Anny Matracz – Gajko), a II i III miejsce zdobyli reprezentanci Gimnazjum nr 75 – Karolina Galus i Wojciech Stachnik (uczniowie Marii Miłowskiej). Ponadto przyznano 12 wyróżnień. 

W piątek 8 czerwca w sali widowiskowej Muzeum Podgórza (przy ul. Powstańców Wielkopolskich) odbyło się uroczyste podsumowanie XVI Podgórskiego Dyktanda. W spotkaniu obok laureatów, wyróżnionych uczniów i ich opiekunów, uczestniczyli: Irena Legutko – wizytator Kuratorium Oświaty w  Krakowie, radni podgórskich dzielnic, XI  reprezentował red. Jarosław Kajdański, a XIII – jej przewodniczący Jacek Bednarz oraz: Aurelia Czerwińska, Teresa Kural i Bolesław Markiewicz. Przybyli także dyrektorzy podgórskich szkół: Barbara Buczkowska, Krystyna Luks i Bożena Skowronek.

Po wręczeniu cennych nagród (ufundowanych przez radę dzielnicy XIII, którą wsparły inne podgórskie dzielnice, w tym XI, na którą organizatorzy mogą od lat liczyć), dla laureatów i wyróżnionych, uczestniczący w spotkaniu obejrzeli patriotyczny program artystyczny przygotowany przez uczniów XLIII LO pod kierunkiem nauczycieli szkoły. – Jak to dobrze, że takie programy uczące patriotyzmu przygotowujecie – mówił wzruszony przedstawiciel radnych. I dodał, że słuchając śpiewanych przez uczniów piosenek z lat 80. XX wieku, przypominał sobie czasy, kiedy Solidarność walczyła o odzyskanie wolności i godności Polaków.

W organizację tegorocznego Dyktanda zaangażowali się nauczyciele LO nr XLIII: Maria Fortuna-Sudor, Joanna Golc, Maciej Gomułka, Bożena Kiszniewska, Zofia Mikuś, Paulina Warchał i Justyna Witek oraz szkolna sekretarka Monika Para-Zaborowska. Ze strony rady dzielnicy XIII od lat o organizację dyktanda dba i czyni starania radna Aurelia Czerwińska–Pacura. 

Patronat medialny nad cyklicznym wydarzeniem, integrującym szkoły z prawobrzeżnej części Krakowa, sprawuje m.in. podgórski miesięcznik „Wiadomości”, który jest z nami od pierwszej edycji konkursu. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Krakowa – prof. Jacek Majchrowski, który tym razem ufundował także nagrody dla zdobywców trzech pierwszych miejsc. Tegoroczne Podgórskie Dyktando, zorganizowane przez  Radę Dzielnicy XIII, Porozumienie Dzielnic „Podgórze Razem” i XLIII Liceum Ogólnokształcące, można nazwać patriotycznym –  wpisuje się bowiem zarówno treścią, jak również tematem programu artystycznego w trwające obchody 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Maria Fortuna-Sudor

 

fot. Maciej Gomułka – Laureaci, wyróżnieni, goście i organizatorzy XVI PD

Share Button