Reklama

Park Duchacki

Wiadomości Podgórze

Napisz do nas!

Coś ciekawego dzieje się w Twojej dzielnicy?

Poinformuj nas, prześlij zdjęcia: wiadomości.krakow@wp.pl

historia

 

 

 

 

 

Dnia 29 października 1918 r. krakowskie gazety doniosły o usunięciu władzy austriackiej w Czechach. Obszerniejsze informacje ukazały się w prasie następnego dnia. Wiadomość ta zelektryzowała porucznika Antoniego Stawarza, dowódcę plutonu ciężkich karabinów maszynowych w batalionie asystencyjnym 93. Pulku Piechoty. Udał się do legendarnego byłego dowódcy III Brygady Legionów pułkownika Bolesława Roi, od którego zażądał wydania rozkazu czynnego wystąpienia przeciwko Austriakom. Roja jednak odmówił. Można przypuszczać, że mając świadomość słabości własnej organizacji (dysponował tylko kilkoma oficerami) liczył na rozwiązanie polityczne, jakim miały być rozmowy prowadzone przez Polską Komisję Likwidacyjną z austriacką komendą miasta. W skład PKL wchodzili posłowie na sejm cesarski: Wincenty Witos (ludowiec), Ignacy Daszyński (socjalista) i Aleksander Skarbek (narodowy demokrata). Upadek Austro-Węgier był właściwie przesądzony. Pułkownik Roja miał objąć dowództwo nad wojskiem polskim w Małopolsce pod nieobecność Józefa Piłsudskiego, który był w tym czasie więziony w twierdzy w Magdeburgu. Czytaj więcej

Przed nami niezwykłe święta listopadowe: Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Oprócz dwóch podgórskich nekropolii – starego i nowego cmentarza Podgórskiego, mamy wiele lokalnych miejsc pochówku.

Trzeba wiedzieć, że Królewskie Wolne Miasto Podgórze miało swój cmentarz wcześniej niż najstarsza krakowska nekropolia w Rakowicach, którą założono w 1802 r. Jeszcze w latach 70. ub. wieku na starym cmentarzu na Krzemionkach można było znaleźć ślady inskrypcji nagrobnej z 1794 r., poświęconej 15-letniej Agnieszce Drelinkiewiczównej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapliczka z 1861 r. na cmentarzu prokocimskim przeniesio­na z tzw. Górskich Pastwisk w związku z budową osiedla. Czytaj więcej

Lokalne Forum

Szanowni Państwo,

 

 

 

 

 

Kontaktowałem się z Państwem kilka miesięcy temu, w związku z artykułem o Aleksandrze Kozie malarzu z ul. Cechowej, który ukazał się na łamach Waszej gazety. Czytaj więcej

W marcu 2008 r., w 40-rocznicę wydarzeń marcowych, zmarł Gustaw Holoubek, profetyczny odtwórca roli Gustawa-Konrada w mickiewiczowskich „Dziadach” w reżyserii Kazimierza Dejmka. Co ciekawe, spektakl ten został przygotowany dla uczczenia 50. rocznicy bolszewickiej rewolucji październikowej; udało się odegrać łącznie dziesięć przedstawień. Władze komunistyczne, tak polskie jak i sowieckie, dopatrzyły się w nich (i słusznie) akcentów wolnościowych i niepodległościowych. W styczniu 1968 r. nakazały zdjęcie „Dziadów” ze sceny Teatru Narodowego. Czytaj więcej

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu podpisał umowę z Miastem Kraków o współprowadzeniu nowej instytucji kultury: Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942 – 1945) (w organizacji). Umowa obowiązuje od 1 marca 2021 r. do 31 grudnia 2051 r. Czytaj więcej

[artykuł ukazał się w październiku 2018 r.]

Trudno wyobrazić sobie, co przeżywały osoby, które doświadczyły w swoim życiu piekła obozu koncentracyjnego. Pewne jest, że widzianych tam okropności nie da się wymazać z pamięci. Specjalnie dla Czytelników „Wiadomości’ swoje wspomnienia opowiedział 97-letni kapitan AK WŁODZIMIERZ WOLNY, który spędził jedenaście miesięcy w niemieckim obozie KL Płaszów, a obecnie stara się o upamiętnienie zamordowanych tam dzieci. Czytaj więcej

60. ROCZNICA ŚMIERCI ANDRZEJA BOBKOWSKIEGO, 1913 – 1961
Tekst został napisany w 45. rocznicę jego śmierci, był publikowany tu i tam,
m.in. opublikowały go „Wiadomości” w grudniu 2006 r. Czytaj więcej