Reklama

miesięcznik lokalny
WIADOMOŚCI

Bieżanów, Bieżanów Nowy, Kozłówek, Kurdwanów, Łagiewniki, os. Cegielniana, Piaski Nowe, Piaski Wielkie, Prokocim, Prokocim Nowy, Rżąka, Swoszowice, Wola Duchacka Wschód
i Zachód.
Park Duchacki
Park Rzeczny Drwinki
„W” na FACEBOOKU
Napisz do nas!
Coś ciekawego dzieje się w Twojej dzielnicy?

Poinformuj nas, prześlij zdjęcia: wiadomości.krakow@wp.pl

My mieszkańcy Piasków Wielkich, w związku z brakiem postępów prac związanych z planowanym remontem nawierzchni i instalacji ul. Cechowej, organizujemy akcję protestacyjną w najbliższy czwartek 29 czerwca 2017 r. W godz. 16.30 – 17.30 będziemy blokowali przejście dla pieszych pod kościołem w Piaskach Wielkich. Za utrudnienia przepraszamy mieszkańców – ale jesteśmy zdeterminowani, ulica Cechowa czeka na remont od 30 lat! Obietnice na papierze, powtarzane od lat nie dają żadnej gwarancji, że inwestycja wreszcie ruszy!
Jest to droga przelotowa, z której korzystają dziennie tysiące mieszkańców z całego Krakowa i okolic. Brak chodników i poboczy jest udręką dla przechodniów, w tym dla osób starszych, które chodzą tędy do kościoła parafialnego i na cmentarz, dla dzieci, które podążają tedy do szkół i przedszkoli, dla mieszkańców Piasków Wielkich, uczestniczących w imprezach sportowych KS „Orzeł” Piaski Wielkie.

W związku z brakiem widocznego postępu prac i groźbą odsunięcia w czasie obiecanego społeczności Piasków Wielkich remontu ulicy Cechowej, a także postępującą marginalizacją naszej okolicy i jej społeczności – przystępujemy do protestu, wyrażając swe niezadowolenie z działań władz Miasta Krakowa. Wzywamy jednocześnie do niezwłocznego wywiązania się z poczynionych wobec naszej społeczności zobowiązań.
Zwracamy także uwagę na takie zagadnienia, jak: 1. Dostosowanie do potrzeb organizację ruchu przy Cechowej, tj. brak oznaczonego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu Cechowa- Łużycka. 2. Poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Cechowa – Rżącka – Niebieska – Podedworze. 3. Skuteczne ograniczenia tonażu. 4.Ograniczenie uciążliwego hałasu generowanego przez pobliską autostradę. Powodem jest brak osłon akustycznych w naszej okolicy. 5. Skandaliczne planowanie przestrzenne nie uwzględniające potrzeb naszej społeczności i specyfiki zabudowy okolicy.
Wzywamy władze miasta Krakowa do realizacji jeszcze w tym roku zamierzeń związanych z ulicą Cechową!

 

Na stronie Zarządu Infrastruktury i Inwestycji w dn. 26.06.17 zamieszczono komunikat:
W tym roku planowana jest przebudowa ul. Cechowej na odcinku od ul. Łużyckiej do ul. Niebieskiej (około 600 metrów). Zadanie to ujęte zostało w miejskim budżecie, a termin rozpoczęcia prac budowlanych przewidywany jest na III kwartał 2017 r. Przebudowa, którą przeprowadzi ZIKiT, powiązana będzie z inwestycją planowaną przez MPWiK. Ustalono, że realizację obu wskazanych powyżej zamierzeń inwestycyjnych: drogowego oraz wodociągowo – kanalizacyjnego wykona jeden wykonawca. Ogłoszenie przetargu planowane jest pod koniec lipca. Remont będzie kompleksowy i obejmie m.in. przebudowę podbudowy i nawierzchni jezdni oraz remont chodników. Koniec prac przewidziany jest na IV kwartał tego roku. Koszt wstępnie szacowany jest na około 3 mln zł.

Share Button