Reklama

Park Duchacki
Wiadomości Podgórze
Napisz do nas!
Coś ciekawego dzieje się w Twojej dzielnicy?

Poinformuj nas, prześlij zdjęcia: wiadomości.krakow@wp.pl

14 czerwca w szkole Jezuitów im. św. St. Kostki przy ul. Spółdzielców na os. Kozłówka odbyło się pierwsze z cyklu spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami nt. budowy parku rzecznego Drwinki, który obejmuje tereny Dzielnicy XI Podgórze Duchackie i Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim. Konsultacje zorganizował Zarząd Zieleni Miejskiej, przybyło bardzo wielu zainteresowanych, w tym przedstawiciele obu rad dzielnic, a także Stowarzyszenia Drwinka.

W zagadnienie wprowadził dr Przemysław Szwałko, który podzielił się wiedzą na temat walorów przyrodniczo-krajobrazowych terenu Drwinki, z kolei architekt krajobrazu przedstawiła wstępny zarys projektu. Następnie w grupach nanoszono na makiety proponowane elementy parkowe, co zostało omówione i przedyskutowane w podsumowaniu spotkania. Materiały te mają być uwzględnione w przygotowaniu koncepcji parku.

Warto przypomnieć, że dzięki presji społeczników dzielnicy XI przyjęto w ostatnim czasie dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: „Bochenka” i „Podedworze”, choć wydaje się, że mocno spóźnione wobec narastającej zabudowy, dodatkowym problemem jest wykupywanie terenów pod park. Na razie projekt obejmuje tylko tereny, które są własnością gminy.

(Kaj)

Share Button