Reklama

miesięcznik lokalny
WIADOMOŚCI

Bieżanów, Bieżanów Nowy, Kozłówek, Kurdwanów, Łagiewniki, os. Cegielniana, Piaski Nowe, Piaski Wielkie, Prokocim, Prokocim Nowy, Rżąka, Swoszowice, Wola Duchacka Wschód
i Zachód.
Park Duchacki
Park Rzeczny Drwinki
„W” na FACEBOOKU
Napisz do nas!
Coś ciekawego dzieje się w Twojej dzielnicy?

Poinformuj nas, prześlij zdjęcia: wiadomości.krakow@wp.pl

park_duchacki_01Społeczność lokalna skupiona od lat wokół idei Parku Duchackiego została zaalarmowana informacją, że 3 listopada o godz. 8 rano zbiera się komisja, która ma ocenić plan usunięcia 389 drzew i ponad 820 m kw. krzewów, jaki przedstawiła wykonująca projekt Pracownia Konserwacji Zabytków „Arkona”.

Komisję zwołał Miejski Konserwator Zabytków z tego powodu, że Park Duchacki został jakiś czas temu wpisany do rejestru zabytków. O planach wycinki drzewostanu rozmawiano już wcześniej, za każdym razem przedstawiciel Rady Dzielnicy XI postulował zminimalizowanie takich drastycznych działań. Kończyło się na zapewnieniach, że to będą prace polegające na prześwietleniu parku, a wycince podlegać będą samosiejki i drzewa chore. Kontrargumentem ekologów był fakt, że samosiejki stanowią większość parkowego drzewostanu, a chore drzewa są źródłem pokarmu dla licznej parkowej fauny. Zinwentaryzowane drzewa zostały jakiś czas temu oznakowane, co społeczność lokalna czujnie odnotowała.

W tym przypadku kontrowersje wzbudziło to, że stronę społeczną, reprezentowaną przez Radę Dzielnicy XI, powiadomiono o spotkaniu w sposób uniemożliwiający formalne delegowanie jej przedstawiciela. Na zamieszczone na stronie Parku Duchackiego hasło, „czy aby zrobić park, trzeba wpierw wyciąć park?” zareagowały lokalne media. Tego samego dnia o godz. 15 dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej zwołał w Parku konferencję prasową, na której wyjaśnił sytuację. Następnego dnia na stronie ZZM ukazał się następujący komunikat w tej sprawie:

„W związku budzącymi wiele kontrowersji informacjami na temat wycinki drzew i krzewów na terenie Parku Duchackiego chcielibyśmy poinformować o stanie faktycznym dotyczącym planowanych działań. Zgodnie ze szczegółową inwentaryzacją, dokonaną na potrzeby opracowania „Koncepcji zagospodarowania terenu Parku Duchackiego wraz z adaptacją ”Starego Dworu”, na terenie parku znajduje się aktualnie ponad 1700 drzew i ponad 3000 m2 krzewów. Po przeprowadzonej waloryzacji drzewostanu ustalono, że: 717 drzew jest w stanie dobrym, 778 w stanie średnim, 222 w złym stanie. Sporządzona dokumentacja przewiduje, iż 441 drzew powinno zostać usuniętych ze względów sanitarnych, a 146 sztuk ze względów kompozycyjnych, pozwalających na przywrócenie zieleni parkowej funkcji parku dworskiego. Po usunięciu chorego drzewostanu, szczególnie pozostawiony cenny starodrzew (jesiony i olchy), uzyska przestrzeń dającą możliwość prawidłowego wzrostu i rozwoju.
Na podstawie powyższych opracowań i wydanych na ich podstawie decyzji do usunięcia ze względów sanitarnych przewidzianych jest 389 drzew (samosiejki, chore drzewa) oraz 800 m2 krzewów rosnących w nadmiernym zagęszczeniu i nie stanowiących elementów założeń parkowych. Jednocześnie Zarząd Zieleni Miejskiej deklaruje wykonanie zastępczych nasadzeń drzew i krzewów na terenie Dzielnicy XI w lokalizacjach wskazanych na podstawie konsultacji z Radą Dzielnicy i mieszkańcami. Dzięki temu mieszkańcy dzielnicy zyskają zarówno unikalny park dworski, o wysokich walorach kompozycyjnych uwzględniających uwarunkowania historyczne (otwarcie osi widokowych), jak i zieleń wypełniającą najbliższe im tereny.

Pragniemy również nadmienić, że spośród drzew, które będą musiały zostać usunięte ze względów kompozycyjnych z terenu Parku Duchackiego, a których stan fitosanitarny będzie na to pozwalał, Zarząd Zieleni wybierze drzewa o największej wartości przyrodniczej i podejmie próbę ich przesadzenia w dogodne dla ich rozwoju miejsca”.

Warto w tym miejscu nadmienić, że ww. Zarząd Zieleni Miejskiej ma mieć docelowo siedzibę w starym dworze w Parku Duchackim, stąd nadzieja, że będzie dbał, aby to miejsce było dla niego i jego zadań reprezentacyjne. Ambitne plany są takie, że projekt i wykonanie mogą być zrealizowane w przyszłym roku.

– Inwestycja kosztować będzie miasto około 10 mln zł. W tym są już koszty remontu zabytkowego dworku rodziny Bemów, w którym siedzibę będzie miało Stowarzyszenie Przyjaciół Woli Duchackiej. Na parterze działała będzie też komercyjna kawiarnia i nasze sale do prowadzenia zajęć z edukacji ekologicznej dla dzieci. Nasze biura umieścimy na piętrze dworku i poddaszu dawnej wozowni – opisywał w prasie dyrektor Piotr Kempf.

Jak zwykle trzymamy kciuki, robimy to nieustannie od ponad 7 lat. I przyglądamy się uważnie: „nic o nas bez nas!”

Jarosław Kajdański
fot. (Kaj), rys. ZZM

park_duchacki_02

Share Button

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *