Reklama

miesięcznik lokalny
WIADOMOŚCI

Bieżanów, Bieżanów Nowy, Kozłówek, Kurdwanów, Łagiewniki, os. Cegielniana, Piaski Nowe, Piaski Wielkie, Prokocim, Prokocim Nowy, Rżąka, Swoszowice, Wola Duchacka Wschód
i Zachód.
Park Duchacki
Park Rzeczny Drwinki
„W” na FACEBOOKU
Napisz do nas!
Coś ciekawego dzieje się w Twojej dzielnicy?

Poinformuj nas, prześlij zdjęcia: wiadomości.krakow@wp.pl

7 lutego br. Rada Miasta Krakowa przyjęła jednogłośnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Łużycka – Cechowa – Tuchowska, jest to historyczny rejon Świątnik w Piaskach Wielkich.

Prace nad nim trwały bardzo długo, organizowane były protesty z blokadą ulic, o których informowaliśmy na naszych łamach. Mieszkańcy upominali się także o odkładany w czasie remont ulicy Cechowej.

W pracach nad planem brali aktywny i merytoryczny udział przedstawiciele strony społecznej, którzy wykazywali absurdalność niektórych proponowanych rozwiązań. Istniała uzasadniona obawa, że plan przygotowywany jest pod kątem nowych inwestorów. Argumentem radnych, na czele z Józefem Jałochą, wspieranych przez stronę społeczną, na czele z Januszem Banasiem, było zachowanie ładu architektoniczno-urbanistycznego, w tym zachowanie wysokości zabudowy i szerokości ulic. W końcu, poprzez szereg konsultacji i spotkań udało się przekonać miejskich planistów, dzięki czemu poprawiali projekt i przedstawili ostateczną wersję pod kątem dokonanych wizji lokalnych i uwag strony społecznej.

(Kaj)

Share Button