Reklama

miesięcznik lokalny
WIADOMOŚCI

Bieżanów, Bieżanów Nowy, Kozłówek, Kurdwanów, Łagiewniki, os. Cegielniana, Piaski Nowe, Piaski Wielkie, Prokocim, Prokocim Nowy, Rżąka, Swoszowice, Wola Duchacka Wschód
i Zachód.
Park Duchacki
Park Rzeczny Drwinki
„W” na FACEBOOKU
Napisz do nas!
Coś ciekawego dzieje się w Twojej dzielnicy?

Poinformuj nas, prześlij zdjęcia: wiadomości.krakow@wp.pl

14 czerwca br. w Młodzieżowym Domu Kultury im. K.I Gałczyńskiego odbyła się uroczysta promocja monografii pt. „Park na Woli Duchackiej w Krakowie, wczoraj – dziś – jutro” pod red. prof. Wojciecha Przegona, kierownika Studiów Międzywydziałowych Architektura Krajobrazu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, połączona z wręczeniem specjalnych podziękowań za zasługi na rzecz utworzenia parku Duchackiego, oraz wystawą fotografii.

Lista wyróżnionych jest bardzo długa. Obejmuje zarówno osoby walczące przez lata o ochronę tego terenu, jak i tych, którzy wnieśli szczególny wkład na jakimś etapie starań o powstanie Parku. Podziękowania otrzymali również ci, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie monografii spisując wspomnienia najstarszych Wolan, użyczając materiałów archiwalnych czy też wspomagając wydanie publikacji finansowo.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pomysł napisania monografii o parku Duchackim powstał w trakcie praktyki zawodowej studentów. Wyniki prac terenowych, opracowane podczas semestralnych zajęć kursowych, zaowocowały powstaniem projektów zagospodarowania tego założenia dworsko-parkowego, którego historia sięga XV wieku. „Książka ta dobitnie przekonuje o racjach i potrzebach opracowywania prekursorskich działań systemowych w kształtowaniu środowiska przyrodniczo-kulturowego będącego miejsce codziennego bytowania człowieka. Mówi o potrzebie zacieśniania więzi społecznych, konstruowania zrozumiałych rozwiązań prawnych i ekonomicznych. Zawiera wiele argumentów i nowatorskich tez, świadczących o konieczności ochrony parku Duchackiego” – napisał w posłowiu prof. Bonawentura Maciej Pawlicki.

W monografii znalazły się wywiady, wspomnienia, rysunki, obrazy, fotografie, dane geodezyjno-kartograficzne, projekty rewaloryzacji i kalendarium walki o park Duchacki.

Fot: Michał Ciechowski

monografia jest dostępna na stronie:

www.dzielnica11.krakow.pl

Poniżej wypowiedź jednego z orędowników Parku Duchackiego:

Szanowni Państwo,

Drodzy Przyjaciele Parku Duchackiego,

Za nami zdobycie Parku, o który walczyliśmy od 2007 roku, a niektórzy z nas jeszcze wcześniej.

Mamy Park, a konkretnie mamy podworski teren, na którym trzeba zorganizować park gminny.

Za nami etap, w którego zwycięstwo nieraz przyszło nam wątpić – tak różne były jego koleje, od małych zwycięstw do zniechęcających klęsk.

Przez te lata kampanii na rzecz Parku Duchackiego zaczęliśmy używać terminologii wojskowej, powstańczej, insurekcyjnej, ponieważ trzeba było zmobilizować „całą armię” ludzi dobrej woli, osób aktywnych i wpływowych bez względu na przynależność partyjną czy jakąkolwiek inną. Liczyła się „każda szabla” po naszej stronie.

W tej naszej parkowej – obywatelskiej – insurekcji olbrzymią rolę spełniła kultura, czy to poprzez okazjonalne, wajdelotowe wiersze, czy poprzez spektakularne imprezy, konkursy, wystawy, koncerty itp.

(…)

To dzięki kulturze nasza walka o Park nabrała wyjątkowego znaczenia i siły. Nasi artyści i animatorzy stali się chorążymi Parku Duchackiego.

Budujący był także udział domów kultury, szkół i przedszkoli z terenu Woli Duchackiej. Dzieci i młodzież byli stałymi uczestnikami naszej walki o Park, a prowadzili ich nauczyciele i dyrektorzy.

Do boju o Park stanęli także naukowcy i ich studenci, którzy wnieśli kolejne argumenty na rzecz Parku i podwaliny pod jego zagospodarowanie.

Chciałbym również podkreślić rolę wielu urzędników, którzy pomagali nam w gąszczu przepisów, aby znaleźć wyjście w sytuacjach nieraz beznadziejnych.

Ale to by nie wystarczyło, gdyby nie nasz wielki sprzymierzeniec w postaci mediów, w zdecydowanej większości nam przychylnych, bo w końcu taka ich fundamentalna rola – być rzecznikiem opinii publicznej i interesu społecznego.

Doprowadziliśmy ideę Parku do wszystkich możliwych gabinetów, po drodze przeszliśmy wszystkie wymagane od nas (nieraz sprzeczne i karkołomne) procedury – aż wreszcie decydenci, włodarze naszego miasta wykonali wieńczący, chwalebny wysiłek, aby Park powstał. Mogło stać się inaczej i pogrzebano by także tę naszą ideę, wśród wielu innych…

Nie sposób wymienić wszystkich, każdy wniósł swój wkład, dał to, co najlepsze. Zawarte w tej monografii Kalendarium walki o Park Duchacki jest z pewnością niepełne – potraktujmy je jak „dziennik pokładowy” pisany na bieżąco.

Z tego wszystkiego zbudowaliśmy Park Duchacki. Jest to wyczyn obywatelski, nie partyjny, co podkreślamy na każdym kroku. Taki Park chcemy przekazać naszym następcom.

Przed nami kolejny etap, aby zbudować na pozyskanym – bezcennym kulturowo i przyrodniczo – terenie park gminny. Jest to etap podobnie trudny, ale też do wykonania. Po okresie romantycznej (dramatycznej) walki nastał okres pozytywistycznego budowania.

Serdecznie dziękuję i proszę o dalszy Wasz udział!

Jarosław Kajdański

Share Button