Reklama

miesięcznik lokalny
WIADOMOŚCI

Bieżanów, Bieżanów Nowy, Kozłówek, Kurdwanów, Łagiewniki, os. Cegielniana, Piaski Nowe, Piaski Wielkie, Prokocim, Prokocim Nowy, Rżąka, Swoszowice, Wola Duchacka Wschód
i Zachód.
Park Duchacki
Park Rzeczny Drwinki
„W” na FACEBOOKU
Napisz do nas!
Coś ciekawego dzieje się w Twojej dzielnicy?

Poinformuj nas, prześlij zdjęcia: wiadomości.krakow@wp.pl

wegiel

Od ponad 3 lat Kraków realizuje Program Ograniczenia Niskiej Emisji. Miasto pozyskuje środki na ten cel z różnych źródeł zewnętrznych, by możliwie szybko poprawić jakość powietrza, gdyż należymy do najbardziej zanieczyszczonych miast nie tylko w Polsce, ale i w Europie.
Sprawdziliśmy, jakie propozycje dla właścicieli lokali używających dotąd węgla przygotowało Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz firma Tauron.

Ciepło z sieci

Od kilku lat Kraków bardzo mocno promuje podłączanie się do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zachęcani są do tego ogrzewający swoje lokale innymi metodami, ale i spółdzielnie mieszkaniowe czy wspólnoty mieszkaniowe, nie korzystające dotąd z ciepłej wody użytkowej dostarczanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Oferta reklamowana jest jako ekologiczna i bardzo opłacalna.
Nie sposób temu zaprzeczyć, jeśli mówimy o terenach zwartej zabudowy, na dodatek położonych w pobliżu już istniejącej sieci ciepłowniczej. Budowa zupełnie nowej infrastruktury dla osiedla domków jednorodzinnych jest mało opłacalna, zarówno pod względem efektywności kosztowej, jak i cieplnej (straty podczas przesyłu ciepła).
Dlatego MPEC skoncentrował swoje działania w Śródmieściu. To tam prowadzi intensywną inwentaryzację istniejących palenisk węglowych, to tam najintensywniej badane są możliwości przyłączenia kolejnych budynków. Spółka oferuje sfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej oraz pokrycie kosztów budowy przyłącza i węzła cieplnego. Obiecuje, że podobne propozycje będzie przedstawiać właścicielom nieruchomości, przez których tereny trzeba będzie poprowadzić nowe ciepłociągi.
Dokładną analizę potrzeb przeprowadzono również w Bieżanowie. W ankiecie wzięło udział ok. 700 osób. Większość zadeklarowała, że już korzysta z ekologicznych źródeł ciepła. Jedynie ok. 100 z pytanych nadal używa palenisk węglowych. Obecni na spotkaniach deklarowali chęć przyłączenia do miejskich ciepłociągów, ale z drugiej strony wielu kategorycznie wzbraniało się przed położeniem magistrali ciepłowniczej na ich działkach.
Najłatwiejsze byłoby podłączenie mieszkańców ulicy Bieżanowskiej na wysokości ulic Gersona i Prostej, gdyż znajdują się oni w zasięgu istniejącego ciepłociągu. Przyłączenie innych nieruchomości wymagałoby kosztownych inwestycji. Wg koncepcji opracowanej przez MPEC, która obejmuje 55 ulic (na obszarze ograniczonym torami kolejowymi i ulicami Mała Góra – ­Teligi – Wielicka), całość prac kosztowałaby ok. 54 mln zł, a okres zwrotu tej inwestycji wyniósłby od 976 do 2447 lat (sic!), zależnie od przyjętego wariantu.
Na terenie Dzielnicy XI Podgórze Duchackie możliwości podłączenia się do istniejącej sieci też nie są wielkie. Główne ciepłociągi biegną pod ul. Stojałowskiego, dalej pod Cechową i Łużycką w kierunku ul. Wielickiej oraz w rejonie ul. Klonowica i Malborskiej – dostarczając ciepło i ciepłą wodę użytkową do okolicznych osiedli mieszkaniowych i niektórych domów jednorodzinnych. Wnioski właścicieli nieruchomości, którzy są w pobliżu istniejącej sieci ciepłowniczej i chcieliby się do niej przyłączyć, rozpatrywane są pozytywnie, jeśli istnieją warunki techniczne i istnieje ekonomiczne uzasadnienie dla takiego przedsięwzięcia.
Warto dodać, że MPEC zajmuje się wykonaniem niezbędnej infrastruktury poza budynkiem. Wewnętrzną sieć muszą wykonać właściciele nieruchomości. Mogą przy tym liczyć na dofinansowanie oferowane przez wytwórców ciepła, czyli EDF Polska (elektrociepłownia Łęg) i Elektrownię Skawina, za pośrednictwem Urzędu Miasta Krakowa.
Formularz wniosku o wydanie warunków przyłączenia można pobrać ze strony internetowej ­www.mpec.krakow.pl. (zakładka „Jak się przyłączyć”). Musi on zostać szczegółowo wypełniony i uzupełniony załącznikami (m.in. aktualny odpis zwykły księgi wieczystej), wyszczególnionymi na końcu formularza.

Ogrzewanie gazowe

Informacje na temat procedury przyłączeniowej można znaleźć na stronach internetowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. (www.pgnig.pl) oraz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ­(www.psgaz.pl) oraz w Biurach Obsługi Klienta zlokalizowanych na terenie Krakowa (BOK Centrum – ul. Gazowa 14b, BOK Krowodrza – ul. Balicka 84, BOK Nowa Huta – os. II Pułku Lotniczego 1).
Gazownicy zapewniają, że potencjalny klient nie musi się o nic martwić. Firma pomoże załatwić niezbędne formalności i doradzi, jak wymienić instalację grzewczą.
Informacje o ofercie można otrzymać także w dziale Marketingu (tel. 12 687 46 05) lub pisząc na adres ­mailowy: niskaemisja.koh@pgnig.pl

Ogrzewanie elektryczne

Właścicielom nieruchomości położonych z dala od ciepło- i gazociągów pozostaje przejście na ogrzewanie elektryczne. Spełnienie wymagań technicznych w tym zakresie wydaje się najłatwiejsze. Z infrastrukturą zewnętrzną nie będzie raczej problemów, kłopotem może okazać się „jakość” instalacji wewnątrz budynku.
Spółka Tauron zapewnia, że jest dobrze przygotowana na współpracę z osobami chcącymi zastąpić paleniska węglowe właśnie ogrzewaniem elektrycznym. Oferuje im indywidualne doradztwo w zakresie oferowanych systemów grzewczych oraz pomoc w zakresie wypełnienia wniosków i całego procesu inwestycji.
Informacji nt. możliwości zastosowanie ogrzewania elektrycznego należy szukać w Biurze Obsługi Klienta TAURON przy ul. Łagiewnickiej 60 w Krakowie lub dzwoniąc na numery telefonów: 12 429 50 63 lub 32 230 98 99.

Co robić?

Pierwszy podstawowy krok to sprawdzenie w firmie, której ofertą jesteśmy zainteresowani, czy są techniczne możliwości podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej lub gazociągu, zwiększenia przydziału mocy. W przypadku pozytywnych informacji, dobrze jest od razu uzyskać informacje o niezbędnych warunkach, jakie należy spełnić, co przyspieszy dalsze działania.
Dysponując taką wiedzą, należy wystąpić z wnioskiem do Urzędu Miasta Krakowa o dotację na zmianę sposobu ogrzewania. Pomocą w jego wypełnieniu i złożeniu wraz z niezbędnymi załącznikami służą wszystkie wspomniane firmy.
O dotację mogą się ubiegać osoby indywidualne oraz wspólnoty mieszkaniowe (nie jest wymagana zgoda wszystkich współwłaścicieli, wystarczy wola większości), a także firmy oraz instytucje użyteczności publicznej. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, a także dokument potwierdzający możliwość zawarcia umowy przyłączeniowej z dostawcą ciepła. Przy ocenie wniosku uwzględniana jest lokalizacja nieruchomości (preferowane są rejony, w których występuje największe zanieczyszczenie powietrza).
Potem pozostaje wykonanie inwestycji, dopełnienie wszelkich formalności z dostawcą ciepła, gazu czy prądu oraz rozliczenie dotacji uzyskanej z Urzędu Miasta Krakowa.
Druki wniosku można pobrać z Internetu lub odebrać w siedzibach dzielnic oraz w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych i na os. Zgody 2. Szczegółowe informacje na temat dotacji można znaleźć na stronach internetowych www.bezpiecni.pl oraz www.bip.krakow.pl a także uzyskać w punkcie informacyjno-doradczym na os. Zgody 2. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30. Po poradę specjalisty można też zadzwonić pod numer 12 616 89 77.

„Nikogo nie polecamy”

W związku z licznymi informacjami o rozprowadzaniu przez różne firmy materiałów wskazujących na współpracę z Urzędem Miasta Krakowa w zakresie programu ograniczania niskiej emisji urzędnicy informują, że Miasto nie współpracuje z żadnym podmiotem w tym zakresie. Sugerowanie takiej współpracy jest nadużyciem.
Urząd Miasta Krakowa nie prowadzi współpracy z żadną firmą zajmującą się zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne, jak również nie wskazuje żadnej konkretnej firmy działającej w tej branży. Dobór firm instalacyjnych, oferujących usługi w zakresie wymiany pieców, leży wyłącznie po stronie beneficjentów Miejskiego Programu Ograniczania Niskiej Emisji.
Urzędnicy przestrzegają też przed osobami podającymi się za pracowników UMK, które oferują odpłatną pomoc przy wypełnianiu wniosków o dotację. Urząd Miasta Krakowa nie upoważniał żadnych osób prywatnych, ani organizacji do występowania w jego imieniu w sprawach związanych z Programem Ograniczania Niskiej Emisji.

Dopłaty dla ubogich

Warto też pamiętać, że Miasto wspiera osoby najuboższe, które już zlikwidowały lub zlikwidują piece węglowe, przechodząc na ogrzewanie gazowe, elektryczne lub z miejskiej sieci ciepłowniczej. Program osłonowy zakłada dopłaty dla tych mieszkańców, którzy poniosą zwiększone koszty ogrzewania lokalu związane z trwałą zmianą systemu grzewczego.
Z pomocy mogą skorzystać osoby samotne, których miesięczny dochód nie przekracza 2 tys. 439 zł netto i rodziny, w których miesięczny dochód na osobę nie będzie większy niż1 tys. 368 zł netto. Najmniej zarabiający otrzymają 100 proc. różnicy między kosztami starego ogrzewania i nowego, a pozostałe grupy według dochodów – odpowiednio 75 i 50 proc. Warunkiem uzyskania wsparcia jest okazanie rachunków za ogrzewanie.
Lokalny program osłonowy będzie realizowany do 2022 r. Miasto ma zamiar przeznaczyć w tym czasie na dopłaty ok. 6,4 mln zł.
Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o pomoc znajdują się na stronie www.mops.krakow.pl.

Krzysztof Duliński

Share Button

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *