Reklama

Park Duchacki

Wiadomości Podgórze

Napisz do nas!

Coś ciekawego dzieje się w Twojej dzielnicy?

Poinformuj nas, prześlij zdjęcia: wiadomości.krakow@wp.pl

historia

 

Pod patronatem medialnym „Wiadomości”

Rozpoczęły się obchody jubileuszu 660-lecia Woli Duchackiej. Czytaj więcej

Patronki ulic Podgórskich w  Krakowie to wyjątkowe postacie, które zostały upamiętnione na mapie miasta. Choć czasem są nieco zapomniane, to jednak wnoszą swoje piękno i siłę do naszego otoczenia. Kraków jest miastem historii i kultury, a kobiece patronki ulic są ważną częścią tej opowieści i mogą stać się inspiracją dla nas wszystkich. Czytaj więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przechodzący lub przejeżdżający ulicą Wielicką, obok Starego Cmentarza Podgórskiego, zapewne zauważyli, że znajdująca się tu figura Boga Ojca została odnowiona. Czytaj więcej

 

 

 

 

 

Dnia 29 października 1918 r. krakowskie gazety doniosły o usunięciu władzy austriackiej w Czechach. Obszerniejsze informacje ukazały się w prasie następnego dnia. Wiadomość ta zelektryzowała porucznika Antoniego Stawarza, dowódcę plutonu ciężkich karabinów maszynowych w batalionie asystencyjnym 93. Pulku Piechoty. Udał się do legendarnego byłego dowódcy III Brygady Legionów pułkownika Bolesława Roi, od którego zażądał wydania rozkazu czynnego wystąpienia przeciwko Austriakom. Roja jednak odmówił. Można przypuszczać, że mając świadomość słabości własnej organizacji (dysponował tylko kilkoma oficerami) liczył na rozwiązanie polityczne, jakim miały być rozmowy prowadzone przez Polską Komisję Likwidacyjną z austriacką komendą miasta. W skład PKL wchodzili posłowie na sejm cesarski: Wincenty Witos (ludowiec), Ignacy Daszyński (socjalista) i Aleksander Skarbek (narodowy demokrata). Upadek Austro-Węgier był właściwie przesądzony. Pułkownik Roja miał objąć dowództwo nad wojskiem polskim w Małopolsce pod nieobecność Józefa Piłsudskiego, który był w tym czasie więziony w twierdzy w Magdeburgu. Czytaj więcej

Przed nami niezwykłe święta listopadowe: Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Oprócz dwóch podgórskich nekropolii – starego i nowego cmentarza Podgórskiego, mamy wiele lokalnych miejsc pochówku.

Trzeba wiedzieć, że Królewskie Wolne Miasto Podgórze miało swój cmentarz wcześniej niż najstarsza krakowska nekropolia w Rakowicach, którą założono w 1802 r. Jeszcze w latach 70. ub. wieku na starym cmentarzu na Krzemionkach można było znaleźć ślady inskrypcji nagrobnej z 1794 r., poświęconej 15-letniej Agnieszce Drelinkiewiczównej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapliczka z 1861 r. na cmentarzu prokocimskim przeniesio­na z tzw. Górskich Pastwisk w związku z budową osiedla. Czytaj więcej

Lokalne Forum

Szanowni Państwo,

 

 

 

 

 

Kontaktowałem się z Państwem kilka miesięcy temu, w związku z artykułem o Aleksandrze Kozie malarzu z ul. Cechowej, który ukazał się na łamach Waszej gazety. Czytaj więcej

W marcu 2008 r., w 40-rocznicę wydarzeń marcowych, zmarł Gustaw Holoubek, profetyczny odtwórca roli Gustawa-Konrada w mickiewiczowskich „Dziadach” w reżyserii Kazimierza Dejmka. Co ciekawe, spektakl ten został przygotowany dla uczczenia 50. rocznicy bolszewickiej rewolucji październikowej; udało się odegrać łącznie dziesięć przedstawień. Władze komunistyczne, tak polskie jak i sowieckie, dopatrzyły się w nich (i słusznie) akcentów wolnościowych i niepodległościowych. W styczniu 1968 r. nakazały zdjęcie „Dziadów” ze sceny Teatru Narodowego. Czytaj więcej