Reklama

Park Duchacki
Wiadomości Podgórze
Napisz do nas!
Coś ciekawego dzieje się w Twojej dzielnicy?

Poinformuj nas, prześlij zdjęcia: wiadomości.krakow@wp.pl

Rok 2020 zaczynamy dwiema dobrymi wiadomościami – jedna dotyczy kładki dla pieszych nad potokiem Drwinka w ciągu ul. Podlesie i Facimiech, a druga długo wyczekiwanej rewaloryzacji najstarszego podgórskiego parku – Parku Bednarskiego.

Rewaloryzacja Parku Bednarskiego

Ponad 100-letni Park Bednarskiego od wielu lat czeka na odnowienie, uporządkowanie zieleni i małej architektury. Zarząd Zieleni Miejskiej uzyskał prawomocne pozwolenie budowlane i na bieżący rok planuje rozpisanie przetargu na wykonanie robót ujętych w przygotowanym projekcie. Zadanie ma zostać realizowane w latach 2021 – 2022 i kosztować, według kosztorysu, ok. 18 mln zł netto.

Zakres prac obejmuje przebudowę ścieżek parkowych (większość pozostanie w obecnym przebiegu, część zmieni nawierzchnię z asfaltowej na tłuczniową wapienną), remont ogrodzenia i schodów. Park zyska nowe oświetlenie oraz elementy małej architektury (ławki, kosze, leżaki parkowe, stoły piknikowe, stojaki rowerowe).

Odbudowany zostanie „Domek Ogrodnika” z funkcją toalety publicznej, a istniejąca altana (glorietta) będzie wyremontowana. Ponadto planowane jest przeniesienie istniejącego placu zabaw w nowe miejsce, budowa sceny plenerowej, rzeźby Księgi Twardowskiego i drewnianej altany widokowej oraz renowacja pomnika Wojciecha Bednarskiego. Dopełnieniem tych prac będzie uporządkowanie istniejącej zieleni i liczne nowe nasadzenia.

Kładka dla pieszych

W ciągu ulic Podlesie i Facimiech planowana jest budowa kładki – niezmiernie istotna, gdyż obecnie piesi korzystają z bardzo wąskiego chodnika na istniejącym mostku nad Drwinką. Swobodne przejście możliwe jest tylko przez jedną osobę – minięcie się dwóch osób czy przejazd wózkiem oznacza konieczność zejścia na jezdnię. Jest to bardzo niebezpieczne, gdyż po powstaniu w okolicy wielu nowych bloków oraz basenu na os. Na Kozłówce ruch jest bardzo intensywny. Na dodatek kierowcy korzystają z ulic Podlesie i Facimiech skracając sobie drogę z południowych części miasta do wschodnich dzielnic.

Stąd inicjatywa radnych Dzielnicy XI, wsparta przez Dzielnicę XII, by wybudować kładkę dla pieszych. W tegorocznym budżecie Miasta Krakowa zarezerwowano na ten cel 0,5 mln zł.

Post scriptum

O rewitalizacji Parku Bednarskiego mówi się od wielu lat. Cieszy fakt, że w końcu jest prawomocne pozwolenie na rozpoczęcie prac. Doświadczenia z innymi inwestycjami prowadzonymi przez Zarząd Zieleni Miejskiej dają jednak powody do obaw, czy przetarg zostanie rozstrzygnięty w 2020 r. i w roku następnym rozpoczną się prace. Wystarczy przywołać przykład Parku Duchackiego, gdzie wykonawcę pierwszej części rewitalizacji znaleziono dopiero po rozpisaniu kilku przetargów. Może tym razem będzie lepiej.

Krzysztof Duliński

wizualizacje: ZZM

fot. arch. „W”

Share Button