Reklama

Park Duchacki
Wiadomości Podgórze
Napisz do nas!
Coś ciekawego dzieje się w Twojej dzielnicy?

Poinformuj nas, prześlij zdjęcia: wiadomości.krakow@wp.pl

W br. mija 25 lat istnienia miesięcznika lokalnego „Wiadomości”, który ukazuje się w krakowskim Podgórzu.

Jesteśmy zespołem dziennikarzy, którzy porwali się na redagowanie i wydawanie niezależnej gazety, która wykonuje pozytywistyczną pracę u podstaw poprzez budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Publikujemy teksty informacyjne, interwencyjne, społeczne, kulturalne, historyczne, publicystyczne, lokalne i ponadlokalne. Mimo niewielkiej ilości stron zamieszczamy teksty m.in. z zakresu kultury, historii, ekologii i sportu. W 25-letniej historii obejmowaliśmy patronatem medialnym wiele inicjatyw, jak np. starania o utworzenie Muzeum Podgórza, jubileusz 600-lecie Swoszowic, walkę o utworzenie parku Duchackiego, parku Rzecznego Drwinka, patronujemy od początku Podgórskiemu „Dyktandu”.

Nasze pismo jest bezpłatne, utrzymuje się z zamieszanych reklam i ogłoszeń. Pismo znika szybko i jest czytane „od dechy do dechy”, zawiera bowiem profesjonalnie redagowane informacje. Jesteśmy gazetą opiniotwórczą, która cieszy się szacunkiem i zaufaniem Czytelników. Wpisaliśmy się w tożsamość Podgórza.
Przez 25 lat przez łamy miesięcznika „Wiadomości” przewinęło się wielu dziennikarzy i publicystów. Niektórzy mieli już renomę, inni zaczynali uczyć się zawodu poprzez odbywanie praktyk i często zostawali na dłużej.
Jubileusz 20-lecia świętowaliśmy w Młodzieżowym Domu Kultury im. K.I. Gałczyńskiego przy ul. Beskidzkiej, został on zauważony i doceniony m.in. przez władze miasta Krakowa poprzez przyznanie odznak Honoris Gratia, a także dyplomów gratulacyjnych. Zamieszczamy pamiątkowe zdjęcie z tego jubileuszu.
Pandemia koronowirusa spowodowała, że na chwilę zawiesiliśmy działalność, ale „odmrażamy” „Wiadomości”. Przetrwaliśmy dzięki „tarczy antykryzysowej” i naszej mobilizacji.
Zaprosiłem dziennikarzy „Wiadomości” do podzielenia się swoimi wspomnieniami. Będziemy je publikowali w kolejnych numerach.

Jarosław Kajdański

Share Button