Reklama

Park Duchacki
Wiadomości Podgórze
Napisz do nas!
Coś ciekawego dzieje się w Twojej dzielnicy?

Poinformuj nas, prześlij zdjęcia: wiadomości.krakow@wp.pl

Jakiś czas temu przez media społecznościowe przewinął się temat samorządowych mediów, które zdaniem ich autorów i urzędników spełniają kryteria mediów z ich atrybutami, jak niezależność. Są to gazetki miejskie, dzielnicowe, portale, telewizje itp.  Gazetki zawsze bezpłatne i drukowane w ogromnych ilościach. Drukowane za publiczne pieniądze, czyli pieniądze samorządowego podatnika.

Mam inne zdanie na ten temat, poparte doświadczeniem dziennikarskim i redaktorskim. Otóż media,w których dziennikarzami i redaktorami są urzędnicy nie spełniają wymaganych kryteriów, mimo iż pozują na coś innego, są to tylko i wyłącznie biuletyny informacyjne, często pełniące rolę tub propagandowych, ich publicyści to rzecznicy prasowi danego urzędu.

Poparłem to takimi argumentami:

„Samorządy nie powinny wydawać własnych gazet” – taką wspólną opinię wydała w roku 2009 Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Izba Wydawców Prasy. Obie organizacje uznały, że nie należy łączyć funkcji biuletynu informacyjnego z zadaniami niezależnej prasy.

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek zwrócił się do wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego o rozważenie zmian prawnych dotyczących wydawania gazet przez jednostki samorządu terytorialnego.

RPO podkreślił, że interweniuje w tej sprawie od 2016 roku. Przypomniał, że 28 września 2017 r. podsekretarz stanu w MKiDN Paweł Lewandowski zapewnił, iż kwestia  zostanie poruszona w dyskusji o zakresie nowelizacji ustawy Prawo prasowe z 1984 r.  Wskazywał wówczas, że godne rozważenia byłoby wprowadzenie nowych regulacji, które wzmocniłyby pozycję prasy lokalnej, niezależnej od jednostek samorządu terytorialnego. Jednak niespełna rok później resort kultury poinformował rzecznika, że sprawy te nie były jeszcze poruszane w ramach prac urzędu i nie znajdują  się one wśród priorytetów legislacyjnych MKiDN.

Marcin Wiącek uważa, że problem wydawania prasy przez samorządy wciąż jest aktualny, na co wskazywać ma m.in. liczba skarg kierowanych w tej sprawie  przez redaktorów lokalnych tytułów prasowych. W swoim piśmie do wicepremiera Piotra Glińskiego przypomina, „że wydawanie prasy przez jednostki samorządu terytorialnego niesie (…) ryzyko zaburzenia funkcji mediów w społeczeństwie demokratycznym, jaką jest sprawowanie społecznej kontroli nad działaniem władz na szczeblu centralnym i lokalnym. Wiąże się to ze strukturalnym problemem zaburzenia konkurencji na lokalnych rynkach mediów i informacji, który polega na znaczącym utrudnieniu sprawnego funkcjonowania mediów niepublicznych, a w związku z tym ograniczeniu w korzystaniu z wolności prasy i innych środków społecznego przekazu określonej w art. 14 Konstytucji RP.”

Jarosław Kajdański
Źródło: portal sdp.pl 11 sierpnia 2022 r.

Share Button