Reklama

Park Duchacki
Wiadomości Podgórze
Napisz do nas!
Coś ciekawego dzieje się w Twojej dzielnicy?

Poinformuj nas, prześlij zdjęcia: wiadomości.krakow@wp.pl

Choć Szpital Uniwersytecki w Prokocimiu działa już od kilku miesięcy, to dopiero teraz finalizowane są przygotowania do rozbudowy układu drogowego wokół niego.
Inwestycja podzielona jest na trzy etapy, z których ostatni ma się zakończyć w 2023 r. W efekcie diametralnie zmienią się ulice Jakubowskiego i Kostaneckiego, powstaną trzy ronda i zmodernizowana pętla autobusowa, zostaną uporządkowane miejsca parkingowe i wybudowana zupełnie nowa ulica w kierunku południowym.

Budowa Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu trwała wiele lat i od początku było wiadomo, że powstanie tak wielkiego kompleksu, do którego codziennie będą zmierzać tysiące osób, będzie wymagało przebudowy układu drogowego. Mimo to Miasto bardzo opieszale zabierało się do wybudowania połączenia w kierunku ul. Kosocickiej, stworzenia koncepcji obsługi szpitala komunikacją zbiorową oraz zapewnienia możliwości sprawnego dojazdu do szpitala dla karetek pogotowia.
W efekcie placówka działa od kilku miesięcy, a przygotowania do zmiany układu drogowego wciąż jeszcze trwają, wielu pacjentów musi pokonywać pieszo kilkusetmetrowy odcinek od przystanków komunikacji miejskiej przy ul. Wielickiej do położonego na wzniesieniu Szpitala Uniwersyteckiego.
Do rozpoczęcia prac jest już coraz bliżej. Dla etapu 1. trwa wyłanianie wykonawcy. Za przygotowanie inwestycji – od opracowania projektu po uzyskanie niezbędnych pozwoleń – odpowiada firma ARG Projektowanie Inwestycyjne sp. z o.o.

Etap 1. – ulica Kostaneckiego

Pierwsze działania będą dotyczyły ulicy Kostaneckiego, od Wielickiej do Medycznej. Na tym odcinku ulica zostanie poszerzona, by na środku powstał pas ruchu dla komunikacji zbiorowej i karetek pogotowia, przebudowane zostaną chodniki, a po stronie zachodniej powstanie ścieżka rowerowa.
Niejako przy okazji ma być w końcu poprawiony prawoskręt w ul. Kostaneckiego z Wielickiej, który jest także miejscem zatrzymywania się autobusów. W wyniku fuszerki sprzed lat jest on zbyt wąski i stojące na nim pojazdy utrudniają ruch na ul. Wielickiej.
Na ten etap jest już wydane pozwolenie budowlane i trwa wyłanianie wykonawcy.

Etap 2. – ulica Jakubowskiego

W jego ramach powstaną trzy ronda, chodniki po obu stronach ulicy, na nowo zostaną wydzielone miejsca do parkowania oraz będzie przebudowana pętla autobusowa, by mogła obsłużyć większą liczbę kursów. Inwestycja obejmie też przebudowę skrzyżowania z ul. Wielicką, powstanie lewoskręt w kierunku centrum.
Dla tego zadania zostało już wydane Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID), które ma rygor natychmiastowej wykonalności. Wkrótce ma zostać ogłoszony przetarg na wykonawcę tego etapu.

Etap 3. – nowa ulica do ul. Kosocickiej

Dopełnieniem powyższych działań będzie powstanie zupełnie nowej jednojezdniowej ulicy o długości ok. 600 m, która połączy ulice Jakubowskiego i Kosocicką, by ułatwić dojazd do szpitala od południowej strony. To zadanie obejmuje także budowę dwóch rond (na skrzyżowaniach z ulicami Rydygiera i Kosocicką) oraz chodników (po wschodniej stronie na całej długości, po zachodniej między ulicami Rydygiera i Kosocicką) i jest na końcowym etapie przygotowywania dokumentacji, której skompletowanie pozwoli wystąpić o wydanie ZRID.
Inwestycja z myślą o przyszłości
Całość prac będzie kosztowała ok. 45 mln zł i ma się zakończyć w 2023 r. Zarząd Inwestycji Miejskich przykłada dużą wagę do ich realizacji, gdyż traktuje okoliczne tereny jako bardzo rozwojowe (warto wspomnieć, że w pobliżu, przy ul. Słona Woda, ma powstać park ze ścieżkami pieszymi i rowerowymi, urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi). Opisana inwestycja ma więc nie tylko usprawnić obsługę komunikacyjną Szpitala Uniwersyteckiego, ale zapewnić wygodny dojazd do obiektów, które powstaną w przyszłości.

Krzysztof Duliński

Share Button