Reklama

miesięcznik lokalny
WIADOMOŚCI

Bieżanów, Bieżanów Nowy, Kozłówek, Kurdwanów, Łagiewniki, os. Cegielniana, Piaski Nowe, Piaski Wielkie, Prokocim, Prokocim Nowy, Rżąka, Swoszowice, Wola Duchacka Wschód
i Zachód.
Park Duchacki
Park Rzeczny Drwinki
„W” na FACEBOOKU
Napisz do nas!
Coś ciekawego dzieje się w Twojej dzielnicy?

Poinformuj nas, prześlij zdjęcia: wiadomości.krakow@wp.pl

Długi i kłopotliwy remont

Jak długa i ważna dla ruchu w południowej części miasta jest ulica Myślenicka, tak duże i skomplikowane są problemy z jej modernizacją. Szeroki zakres prac na stosunkowo krótkim odcinku oznacza duże zmiany w organizacji ruchu i uciążliwości dla mieszkańców. Jeszcze przez ponad rok.

Ulica Myślenicka to niezwykle ważny trakt w południowej części miasta. Poruszają się nią nie tylko okoliczni mieszkańcy, ale i osoby z gmin leżących na południe od Krakowa. Olbrzymie natężenie ruchu na wąskiej jezdni prowadziło do wielu niebezpiecznych zdarzeń. Dość powiedzieć, że od 2011 r., kiedy to na poważnie zaczęto przygotowywać się do modernizacji Myślenickiej, doszło na niej do 164 zdarzeń drogowych – 1 osoba zginęła, 12 zostało ciężko rannych.

Prace w IV etapach

Władze miasta zapewniały, że słyszą apele mieszkańców o remont ulicy, zwiększenie bezpieczeństwa, uporządkowanie ruchu, ale tłumaczyły, że nie mogą podjąć konkretnych, daleko idących kroków do czasu wybudowania w okolicy kanalizacji. W kolejnych latach wykonywano jej fragmenty w różnych miejscach.

Ostateczne zakończenie prac kanalizacyjnych nastąpi w trakcie rozpoczętych wiosną tego roku czterech etapów remontu ul. Myślenickiej. Pierwszy – od Ronda Pamuły do ul. Merkuriusza Polskiego – już się zakończył. Trwa kolejny – do ul. Szybisko, który powinien zakończyć się w tym roku. Równolegle prowadzone są prace przy przebudowie ul. Krzyżańskiego, od ul. Niewodniczańskiego do granic Krakowa.

Potem przyjdzie czas na krótki fragment między ulicami Szybisko i Sawiczewskich (prace sprowadzą się do „podebrania” skarpy i wybudowania muru oporowego). Zwieńczeniem modernizacji ma być remont długiego odcinka – od ul. Sawiczewskich do końca ul. Myślenickiej. W jego ramach przebudowane zostaną wszystkie elementy uzbrojenia, wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Prace powinny zakończyć się pod koniec 2019 r.

Wielkie zmiany

Prowadzenie prac oznacza wielkie zmiany w organizacji ruchu. Przede wszystkich dla osób dojeżdżających spoza Krakowa, które muszą się kierować w kierunku ul. Kąpielowej i dalej ul. Zakopiańską w kierunku centrum, ale i pasażerów komunikacji miejskiej. Kilka linii autobusowych zostało skierowanych na tymczasowe trasy, uruchomiono tymczasową linię 735 kursującą z Łagiewnik do Zbydniowic.

Mieszkańcy ulicy Myślenickiej muszą liczyć się z uciążliwościami dojazdu do swoich posesji. Sytuacja jest dynamiczna, zmienia się wraz z postępem prac. – Rozumiemy, że prace trzeba wykonać, ale czemu jesteśmy zaskakiwani brakiem dojazdu do posesji – pytają retorycznie. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu przyznaje, że docierają do niego sygnały o „zaskakujących” działaniach wykonawcy. Zwracano mu już uwagę, że o wszelkich działaniach winien informować mieszkańców z wyprzedzeniem, że musi szczególnie dbać o możliwość dojazdu do lokali użytkowych.

Uspokojenie ruchu

Na całej długości ul. Myślenicka zostanie poszerzona, a na środku jezdni powstanie brukowany pas, który powinien wpłynąć na uspokojenie ruchu. Wybudowane zostaną brakujące fragmenty chodników, postawione wiaty przystankowe.

Mieszkańcy generalnie cieszą się, że ul. Myślenicka w końcu doczekała się modernizacji, ale nie podoba im się wiele szczegółowych rozwiązań. Choćby brukowany pas pośrodku jezdni. Uważają, że utrudni on dojazd do posesji, będzie raczej sprawiał kłopoty i dlatego chcą, by z niego zrezygnowano tam, gdzie nie został jeszcze wybudowany. To jest raczej niemożliwe ze względu na zatwierdzony projekt modernizacji oraz zapisy umowy z wykonawcą.

Narzekają też na organizację robót, brak informacji o terminie wykopów w pobliżu ich domów, co niekiedy wiąże się zablokowaniem dojazdu i opóźnienie w harmonogramie prac. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu tłumaczy wszelkie niedogodności dużym zakresem prac, a opóźnienie w realizacji remontu protestami dotyczącymi projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz długotrwałymi uzgodnieniami z Tauronem na temat wymiany słupów energetycznych.

Krzysztof Duliński

Fot. (Kaj)

Share Button