Reklama

miesięcznik lokalny
WIADOMOŚCI

Bieżanów, Bieżanów Nowy, Kozłówek, Kurdwanów, Łagiewniki, os. Cegielniana, Piaski Nowe, Piaski Wielkie, Prokocim, Prokocim Nowy, Rżąka, Swoszowice, Wola Duchacka Wschód
i Zachód.
Park Duchacki
Park Rzeczny Drwinki
„W” na FACEBOOKU
Napisz do nas!
Coś ciekawego dzieje się w Twojej dzielnicy?

Poinformuj nas, prześlij zdjęcia: wiadomości.krakow@wp.pl

Pod patronatem medialnym „Wiadomości”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy XV Podgórskiego Dyktanda

XV Podgórskie Dyktando przeszło do historii! W piątek 19 maja w Gimnazjum nr 35 reprezentanci podgórskich gimnazjów napisali dyktando oraz rozwiązali ortograficzną krzyżówkę.

Organizatorzy wydarzenia – Porozumienie Dzielnic Podgórskich, Dzielnica XIII Podgórze oraz Gimnazjum nr 35 im. Zofii Chrzanowskiej – zdecydowali, że tekst jubileuszowego dyktanda będzie poświęcony powstającemu Muzeum Podgórza. Po podliczeniu punktów, zdobytych za napisanie dyktanda i rozwiązanie krzyżówki, okazało się, że tegorocznym zwycięzcą Podgórskiego Dyktanda został Patryk Mitka z G. 23. II miejsce zajęła Agnieszka Prostacka z G. 34, a III – Dominika Popławska z G. 21. Wśród osób wyróżnionych znaleźli się: Weronika Leniarek (G. 24), Konrad Tabak (G. 28), Jowanka Rzońca (G. 35), Kamil Banaś (G. 51) i Nikola Bartula (G. 75).
W piątek 26 maja odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu. Wśród gości, którzy przybyli do sali kinowej Fabryki Emalia Oskara Schindlera (oddz. Muzeum Historycznego Miasta Krakowa), byli m.in. wiceprezydent UMK Katarzyna Król, radni podgórskich dzielnic, w tym m.in. Urszula Twardzik, członek Zarządu Dzielnicy VIII, Krzysztof Sułowski – przew. Rady i Zarządu Dzielnicy XI oraz Jacek Bednarz – przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XIII i Aurelia Czerwińska-Pacura –przewodnicząca Komisji Edukacji Dz. XIII. Podgórskie gimnazja reprezentowali laureaci i wyróżnieni uczniowie i ich opiekunowie – poloniści, a środowisko dyrektorskie: Justyna Sikorska – dyr. G. 23, Krystyna Polak – dyr. G. 75, Anna Żurad  – wicedyrektor G. 75 i Bożena Skowronek – dyr. G. 35.

Spotkanie rozpoczęła Monika Bednarek, która w imieniu dyr. MHMK Michała Niezabitowskiego powitała zebranych. Po kolejnych powitaniach i krótkich przemówieniach nastąpiło rozdanie nagród, a te z okazji jubileuszowego dyktanda były jeszcze cenniejsze! Oprócz nagród ufundowanych z funduszy przekazanych na organizację dyktanda przez podgórski dzielnice – VIII, IX, XI i XIII, tegoroczni zwycięzcy otrzymali także nagrody przyznane przez Prezydenta Miasta Krakowa oraz przekazane przez MHMK. Swoistą nagrodą przygotowaną na jubileusz był specjalny numer „Głosu Podgórza” w całości poświęcony Podgórskiemu Dyktandu. Monograficzne wydanie biuletynu informacyjnego dz. XIII zawiera m.in. wypowiedzi na temat konkursu i jego roli w podgórskim środowisku oraz teksty dyktand (od 11 do 15) zawsze poś­więcone historii prawobrzeżnej części Krakowa i ortograficzne krzyżówki. Uczniowie G. 35 przygotowali, pod kierunkiem nauczycieli – Bożeny Kiszniewskiej, Barbary Nędzy, Justyny Witek oraz Macieja Gomułki, program artystyczny, który, podobnie jak w latach poprzednich, zyskał uznanie uczestników wydarzenia.

Patronat honorowy nad XV Podgórskim Dyktandem objęli: Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak i prof. Walery Pisarek, który od lat recenzuje teksty dyktand pisanych przez podgórskich gimnazjalistów. Natomiast patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje od pierwszej edycji konkursu miesięcznik „Wiadomości”.

Tekst i fot. Maria Fortuna-Sudor

Share Button