Reklama

miesięcznik lokalny

WIADOMOŚCI

Bieżanów, Bieżanów Nowy, Kozłówek, Kurdwanów, Łagiewniki, os. Cegielniana, Piaski Nowe, Piaski Wielkie, Prokocim, Prokocim Nowy, Rżąka, Swoszowice, Wola Duchacka Wschód
i Zachód.

Park Duchacki

Park Rzeczny Drwinki

„W” na FACEBOOKU

Napisz do nas!

Coś ciekawego dzieje się w Twojej dzielnicy?

Poinformuj nas, prześlij zdjęcia: wiadomości.krakow@wp.pl

Kultura

Z archiwum „Wiadomości”

RODZINĘ JĘDÓW w kontekście historii Piasków Wielkich i Krakowa – przedstawialiśmy już na naszych łamach wielokrotnie. Zainteresowanych odsyłamy do archiwalnych numerów „Wiadomości”, dostępnych w lokalnych bibliotekach oraz na stronie www.wiadomosci.krakow.pl. Przypomnijmy, że drewniany dom przy ul. Łużyckiej, róg ul. Bochenka, na skraju os. Piaski Nowe, związany był m.in. z przenośną radiostacją „Wisła”, obsługiwaną przez oddział Armii Krajowej w okresie okupacji hitlerowskiej. Ta i wiele innych patriotycznych zasług rodziny Jędów przyczyniły się do nazwania ich imieniem jednej z ulic (bocznej od ul. Łużyckiej).

Artykuł, którego fragmenty publikujemy, ukazał się w „Wiadomościach” w grudniu 2001 r. Pani HELENA JĘDO zmarła w 2005 roku, w wieku 91 lat. Czytaj dalej

„Boję się dnia, w którym technologia zakłóci interakcje międzyludzkie. Wtedy świat zyska pokolenie idiotów”   Albert Einstein

„Bez telefonu jak bez ręki” – z powiedzeniem tym spotykamy się coraz częściej i trudno odmówić mu słuszności. Smartfony towarzyszą nam wszędzie: w domu, pracy, podczas spotkań z rodziną i znajomymi, nawet w toalecie. Nie ulega wątpliwości, że znacznie ułatwiają życie, czy jednak nie zaczynają już w nim dominować?

Czytaj dalej

KAWIARNIA SZKOCKA 

Istnieje nadal! udało nam się do niej trafić, choć po drodze ani taksówkarz, ani policjanci nie wiedzieli, gdzie to jest. Adres: prospekt Szewczenki nr 27 (dawna Akademicka) róg Fredry, naprzeciwko pomnika Hruszewskiego. Otworzono ją w 2015 r. w luksusowym hotelu Atlas. w pobliżu przedwojennej kawiarni Szkockiej.

Czytaj dalej

Z pokolenia na pokolenie przekazywano ambicje naukowe, pracowitość, obowiązkowość i przekonanie, że najwyższą wartością jest Ojczyzna, Polska i jej kultura narodowa. I że jej należy służyć, ją pielęgnować, o nią dbać ze wszystkich sił. Przekazywano zwyczaj gromadzenia wiedzy i doświadczeń i przekazywania ich dalej, jako najcenniejszego spadku rodzinnego i dobra społecznego.

Czytaj dalej

Urodzona w Krakowie przy ul. Rajskiej dziennikarka i publicystka, tłumacz, malarka, poetka, działaczka  polonijna, od 1949 r. na emigracji w USA. Pracowała m.in. w rozgłośni Sekcji Polskiej „Głosu Ameryki”. Publikowała w paryskiej „Kulturze”, londyńskich „Wiadomościach”, nowojorskim „Nowym Dzienniku”,  „Nowym Świecie” i „Gwieździe Polarnej”. Była także honorowym stałym współpracownikiem naszych krakowskich „Wiadomości”, gdzie przez lata zamieszczaliśmy wiele Jej cennych artykułów.

Czytaj dalej

Pamięci Władysława Grodeckiego, który zmarł październiku br. w wieku 76 lat. Fragment atykułu pióra nieżyjącej już Zofii M. Żmudzkiej ukazał się w „Wiadomościach” w grudniu 2004 roku.

10 lat życia spędzonych łącznie na przeszło 30 wyprawach do niemal takiej samej liczby krajów na całym świecie. To już nie pasja, to prawie zawód pana Władysława Grodeckiego, 62-letniego mieszkańca Nowego Bieżanowa, który podróżuje od przeszło 30 lat. (…) Czytaj dalej

Poruszające wspomnienie wojenne Kapitana „Sztubaka” ukazało się w „Wiadomościach” w grudniu 1999 roku. Antoni Biegun mieszkał w Domu Pogodnej Jesieni przy ul. Wysłouchów na os. Kurdwanów Nowy. Zmarł w 2001 r.

Wspomnienie kapitana ANTONIEGO BIEGUNA “SZTUBAKA”, legendarnego dowódcy oddziału Narodowych Sił Zbrojnych, więźnia gestapo, dowódcy udanego zamachu na przyjaciela Hitlera płk. Knuslinga (nr 7 leg. NSDAP), do marca 1947 walczył z okupantem sowieckim, w latach 1948-56 więzień w katowniach UB, pod koniec lat 70. działacz antykomunistycznego Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, współzałożyciel NSZZ “Solidarność”, uhonorowany wieloma odznaczeniami – mieszkaniec os. Kurdwanów Nowy. Czytaj dalej