Reklama

Park Duchacki
Wiadomości Podgórze
Napisz do nas!
Coś ciekawego dzieje się w Twojej dzielnicy?

Poinformuj nas, prześlij zdjęcia: wiadomości.krakow@wp.pl

Powstaną zbiorniki małej retencji Malinówka 1 i Malinówka 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Na co dzień niewielkie, leniwie płynące przez południowo-wschodnie dzielnice Krakowa potoki Serafa i Malinówka po większych opadach deszczu potrafiły być bardzo groźne, o czym wielokrotnie przekonywali się mieszkańcy Bieżanowa i Wieliczki. Kolejne inwestycyjne ograniczały ryzyko powodzi, a mające wkrótce powstać kolejne zbiorniki retencyjne powinny problem definitywnie rozwiązać.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał na początku czerwca br. pozwolenia na budowę dwóch suchych zbiorników małej retencji na potoku Malinówka. Jeden z nich znajdzie się na terenie Krakowa, a drugi na pograniczu naszego miasta i Wieliczki. Zbiorniki Malinówka 1 i Malinówka 2 będą pracowały w kaskadzie 5 obiektów: dwóch na rzece Serafie (w 2015 r. powstał położony najniżej zbiornik Bieżanów) oraz trzech na potoku Malinówka. Planowane inwestycje mają na celu ochronę terenów położonych poniżej zbiorników oraz poprawę zabezpieczenia przeciwpowodziowego w dolinie rzeki Serafy, szczególnie Starego Bieżanowa i osiedla Złocień.

­Czasem te mniejsze cieki wodne potrafią pokazać siłę żywiołu, przynosząc znaczne straty. Dlatego zabezpieczenie przeciwpowodziowe to działania kompleksowe, często wieloletnie i wieloetapowe. Tak jest w przypadku inwestycji na Serafie. Wydane pozwolenia to „zielone światło” dla Wód Polskich umożliwiające realizację tych ważnych dla regionu zadań. Ufam, że prace będą prowadzone sprawnie – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita przekazując wydane decyzje na ręce zastępcy dyrektora Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą – RZGW w Krakowie Radosława Radonia.

Efekty w 2023 roku

Inwestycja będzie kosztowała ok. 32 mln zł i zostanie zrealizowana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie za pieniądze pochodzące z Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy i budżetu państwa.

Decyzje mają rygor natychmiastowej wykonalności. Prace mają się zacząć na początku lipca i potrwać ok. 12 miesięcy.

W czasie prac projektowych prowadzono liczne konsultacje z organizacjami ekologicznymi i w ich toku wypracowano rozwiązania chroniące przyrodę, możliwie jak najmniej ingerujące w teren, a jednocześnie zapewniające odpowiednie zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Tereny obu zbiorników nie będą ogrodzone, poza okresami napełniania mają być powszechnie dostępne.

­”Można powiedzieć, że od 2023 r. cała zlewnia Serafy, obejmująca wschodnią część Krakowa, będzie już chroniona systemem zbiorników przeciwpowodziowych” – zapowiedział dyrektor Radoń. Wynika to z faktu, że kolejne dwa zbiorniki są na etapie wydawania pozwoleń na budowę i powinny zostać wybudowane w 2022 r.

Warto przypomnieć…

Kolejny krok w kierunku zabezpieczenia terenów leżących w dolinie potoku Serafa z pewnością cieszy. Trzeba jednak przypomnieć, że wstępne założenia ochrony przeciwpowodziowej tego obszaru były gotowe już w 2010 roku. Gdy w październiku 2015 r. otwierano zbiornik Bieżanów (o pojemności 130 tys. m. sześc.) padały obietnice, że kolejne cztery obiekty (o łącznej pojemności 300 tys. m. sześc.) powstaną do 2018 r. Jak bardzo są potrzebne, można się było przekonać w 2019 r., gdy po intensywnych opadach deszczu wiele terenów w dolinie Serafy zostało podtopionych a do przelania istniejącego zbiornika brakowało ledwie kilku centymetrów.

Mamy rok 2021 r. i prace ruszają jedynie na dwóch kolejnych obiektach. Jako powód opóźnień podawany jest fakt, że Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, który poprzednio odpowiadał za tę inwestycję, zerwał umowę z firmą wykonującą projekt, bo ta nie uzyskała w wymaganym terminie niezbędnych pozwoleń. Teraz za dokończenie budowy zabezpieczeń w dolinie Serafy odpowiada Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i zarządzający nim zapewniają, że wszystkie niezbędne obiekty zostaną wkrótce wykonane i od 2023 r. Serafa nie będzie już groźna.

Krzysztof Duliński

Zdjęcia z serwisu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Share Button